Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Lauko stendai Rokiškyje primins apie iškilius kraštiečius
Naujienos, 2021-09-23

Į Rokiškio miestą atkeliavo plakatai „Serija XX a.: jie  kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“, skirti iškiliems kraštiečiams, kurių jubiliejinės sukaktys minimos 2021 – aisiais: Europos katalikų vyskupui Antanui Deksniui (115 metų), intelektualui, švietėjui Juozui Petruliui (145 m.), knygnešiui, švietėjui kun. Jonui Katelei (190 m.).

Skaityti daugiau

VVG pateikė strategijos keitimus
Naujienos, 2021-09-07

VVG, sulaukusi papildomo finansavimo pereinamam laikotarpiui, papildė naujais lėšų krepšeliais "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" privataus verslo veiklos sritis. Keitimas pateiktas agentūrai suderinti. Papildomą finansavimą dar teks apginti ir Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitete. Su papildomomis lėšomis strategijos apimtis padidėjo iki 2 mln. 532 tūkst. 680 Eur, dviem metais prasitęsia ir strategijos įgyvendinimo laikas iki 2025 m. rugsėjo 1 d.

 

Skaityti daugiau

Prasideda VIII vietos projektų surinkimo etapas
Naujienos, 2021-08-30

Per VIII-ąjį vietos projektų Rokiškio kaimo strategijai 2014-2020 įgyvendinti etapą renkamos paraiškos pagal priemones:

1. Priemonės “Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas” veiklos sritį “Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“, (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1)

2. Priemonės "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" veiklos sritį „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1.1)

Kvietimo krepšeliui skirta 193 010,00 Eur. Krepšelį finansuoja EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas. 

Kvietimo dokumentai (spausti čia).

Skaityti daugiau

Į VVGT valdybą išrinkta Rokiškio VVG atstovė
Naujienos, 2021-08-30

Rugpjūčio 30 d. Raudondvaryje vykovietos veiklos grupių tinklo visuotinis rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo patvirtinti nauji VVGT įstatai, išrinkta „naujai“ ir toliau intensyvią veiklą tęsianti VVGT pirmininkė Kristina Švedaitė (Kauno r. VVG pirmininkė).

Taip pat išrinkta nauja VVGT valdyba, kurioje šią kadenciją bus Rokiškio rajono vietos veiklos grupės administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė. 

VVGT valdyba iš kairės: Algirdas Pečiulis (Plungės r. VVG pirmininkas); Raimonda Damulienė (VVG “Pajūrio Kraštas” pirmininkė); Violeta Jankauskienė (Vilniaus r. VVG pirmininkė); Ligita Smagurauskienė (Ignalinos r. VVG VPS administravimo vadovė); Ligita Kazlauskienė (VVG „Pagėgių kraštas“ primininkė); Vida Vrubliauskienė (Alytaus r. VVG VPS administravimo vadovė); VVGT pirmininkė Kristina Švedaitė (Kauno r. VVG pirmininkė); Aida Rubel (Akmenės r. VVG pirmininkė, projekto vadovė ir viešųjų ryšių specialistė); Kristina Mačiokienė ( Sūduvos VVG pirmininkė); Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė (Rokiškio r. VVG VPS administravimo vadovė). Mildos Ulevičienės foto

Pranešimas "Socialinio verslo ir viešųjų paslaugų perdavimo NVO iššūkiai. Panevėžio apskrities patirtys ir įžvalgos" (spausti čia)

Skaityti daugiau

Tradiciniai Kuc kuc Kamajai

Spalio 8-10 dienomis į Kamajus kviečia tradicinė "Kuc kuc Kamajuos" šventė. Šiemet Kamajai švenčia 480 m. sukaktį. 

Prisidėjimas prie mažųjų projektų

Rokiškio rajono savivaldybė iki rugsėjo 30 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas savivaldybės  Tikslinės paskirties lėšoms, skirtoms įvairių rajono organizacijų, gavusių  Europos ir kitų fondų finansavimą savo teiktiems projektams, kurių bendra vertė neviršija 15 tūkst. Eur, iš dalies finansuoti. Galimi pareiškėjai – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, jos struktūriniai padaliniai, savivaldybės biudžetinės, viešosios įstaigos,  rajone registruotos ir veikiančios bendruomenės bei kitos nevyriausybinės organizacijos.

Daugiau informacijos (spausti čia).

2021-ieji - iškilių kraštiečių metai

Savanorių iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“

Savanoriai kviečiami burtis į tinklą „Padėsiu mokyti(s)“. Iniciatyva yra skirta padėti moksleiviams mokytis kontaktiniu, nuotoliniu ar mišriu būdu. Minimali savanorystės trukmė yra 2 mėnesiai ir bent 4 valandos per savaitę. Savanoriai mokiniams teikia individualią arba grupinę pagalbą: pamokų metu mokyklose ir po jų, atliekant namų darbų užduotis, bendraudami su mokiniais, palaikydami juos emociškai ar motyvuodami.
Savanoriauti  kviečiami asmenys, sulaukę 16 m. amžiaus. Kiekvienas, norintis tapti „Padėsiu mokyti(s)“ savanoriu, dalyvauja mokymuose, o baigusiems savanorystę – įteikiami pažymėjimai.

Savanorių registracija: http://bit.ly/PadėsiuMokytisAnketa

Aktuali informacija Facebook profilyje Padėsiu mokyti(s)

Nuo rugsėjo 13 d. mažiau galimybių be galimybių paso

Valstybės lygio ekstremalios situacijos nutarime nuo rugsėjo 13 d. įsigaliojo nauji ribojimai asmenims, neturintiems galimybių paso.

Pilnas nutarimas "Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo" su pakeitimais (spausti čia)

Rugilės Balčiūnaitės pieš.

XXII-asis vargonų festivalis

Rugpjūčio 1 - rugsėjo 30 d. Rokiškio krašte tarptautinis vargonų muzikos festivalis.

Visa festivalio programa ir koncertų anotacijos Rokiškio kultūros centro tinklalapyje (spausti čia).

2021-ieji - iškilių kraštiečių metai

Prenumeruoti

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai