Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Kviečiame dalyvauti diskusijoje apie finansinį savarankiškumą
Naujienos, 2023-03-27

Skaityti daugiau

Įvertinti projektai, pasipildė ir VVG narių sąrašas, ir strategija
Naujienos, 2023-03-24

Kovo 23 d. įvyko VVG projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdis. Per projektų atrankos posėdį patvirtinta, kad visi per XIII kvietimą gauti vietos projektai yra reikalingi ir sukurs pridėtinę vertę VVG teritorijoje, tačiau ne visiems užteko lėšų. Per valdybos posėdį priimti nauji nariai, patvirtinti strategijos keitimai, patvirtinti XIV kvietimo dokumentai. 

Skaityti daugiau

Strategija: vienas kvietimas apibendrinamas, kitas - skelbiamas
Naujienos, 2023-03-20

Kovo 23 d. Rokiškio rajono vietos veiklos grupė organizuoja XIII kvietimo projektų vertinimo posėdį ir skelbia XIV kvietimą.

Skaityti daugiau

Nacionalinė parama: bendruomenės laukia finansavimo savo idėjoms
Naujienos, 2023-03-01

Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, šiemet gautos 542 nacionalinės paramos paraiškos (už 1 895 855,00 Eur) kaimo bendruomenių projektams finansuoti.

Rokiškio krašto bendruomenės šiai paramos programai pateikė 21 paraišką.

Skaityti daugiau

AKKA konkursui paraiškos iki balandžio pabaigos

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 programos gerųjų projektų pavyzdžių  „Ateities kaimo kūrėjai 2023“ 2023 metų atrankos konkursui paraiškos turi būti pateiktos iki balandžio 30 d.

Konkursui gali būti teikiami tik jau baigti įgyvendinti projektai, kurie buvo įgyvendinti be pažeidimų, kuriems nebuvo pritaikyta sankcijų bei kurie yra pasiekę visus projekto paraiškoje numatytus priežiūros rodiklius.

Reikalavimus atitinkančių projektų vykdytojai, norintys dalyvauti Gerųjų projektų pavyzdžių konkurse, privalo užpildyti „Gerojo projekto pavyzdžio formą“ (daugiau informacijos - spausti čia).

12: paslaugos šeimoms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasidalijo žinia, kad nuo liepos 1 d. Bazinio paslaugų
šeimai pakete rasis 12 paslaugų, lengvinančių šeimų rūpesčius. Žiūrėti žemiau

Bendruomenės iniciatyvos - dalyvaujamame biudžete

Rokiškio rajono savivaldybės biudžete numatyta 40 tūkst. Eur dalyvaujamam biudžetui: 20 tūkst. Eur skirti rajono projektams įgyvendinti ir 20 tūkst. Eur miesto projektams. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių galimybes įtraukti į savivaldybės biudžeto formavimą.
Pareiškėjas gali būti kiekvienas Rokiškio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas, ne jaunesnis nei 16 metų, surinkęs 20 rajone gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų, palaikančių idėją.
Projektų idėjų pasiūlymai iki 2023 m. kovo 14 d. priimami Rokiškio rajono savivaldybės administracijos viename langelyje (Respublikos g. 94, Rokiškis) ir elektroniniu būdu (el. p. savivaldybe@rokiskis.lt). P
Projekto įgyvendinimo vertė – iki 20 tūkst. Eur.

Kraštiečių nauja premjerinė komedija - Rokiškyje jau šeštadienį

Nauja lietuviška komedija "Vyrų svajonės" šį savaitgalį pasirodo didžiausiuose Lietuvos kino teatruose ir Rokiškyje. Premjera jau vasario 4 d. (šeštadienį) nuo 16 val. Rokiškio kultūros centro salėje. Filmo kūrybinėje komandoje rokiškėnų duetas Justas Krisiūnas (režisierius) ir Matas Valiulis (prodiuseris).

Tai jau antroji šio dueto komedija, kviečianti laisvalaikį leisti linksmai, pasakojanti apie šeimos santykius su geros ironijos doze. 

L.Sadauskienė perėmė Rokiškio verslo klubo vairą

Prieš pat šv. Kalėdas Rokiškio verslo klubui prezidentauti stojo Laimutė Sadauskienė, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės ilgametė valdybos narė, kepinių įmonės savininkė, aktyvi visuomenės veikėja.

L.Sadauskienė asmeninio verslo pasiekimus skaičiuoja šakočių, grybukų ir kitų kepinių medaliais iš įvairiausių nacionalinių ir tarptautinių parodų. Svarbi jos veikla ir Rokiškio rajono VVG - L.Sadauskienė su nevyriausybininkais savo patirtimi dalijasi beveik nuo pat VVG pradžios, įstojo 2009 m. L.Sadauskienės įmonę nevyriausybininkai dažnai pagarbiai mini už mecenavimo tradiciją.

Pandėlio gimnazijai - pilies vėliava

Sausio 1 dieną, Lietuvos vėliavos dienos minėjimo ceremonijos metu, Gedimino bokšte plevėsavusi valstybinė vėliava perduota saugoti Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijai už pilietiškumą, - pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Tradicija perduoti Gedimino pilies bokšto vėliavą saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų gyvuoja nuo 2005 metų.

XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą

Prenumeruoti

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai