Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Sveikiname Rugsėjo 1-osios proga
2021-08-31, Naujienos


Mildos Ulevičienės foto

Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja.

Visus – ir vaikus, ir jaunimą, ir pedagogus, ir vyresniuosius žmones, kurie trokšta žinojimo, trokšta pažinti pasaulio gelmę, aukštį, plotį ir didybę.
Linkime Jūsų žinių kelyje ne lengvų išbandymų, bet svaigių atradimų, pripažintų ir asmeniškai išgyventų pasiekimų.

Būkite sveiki ir būkite stiprūs žinojime.

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė

 

Skaityti daugiau

Visuotiniame susirinkime - nauja VVG valdyba
2021-08-24, Naujienos

Rugpjūčio 21 dieną vyko Rokiškio rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susirinkimas. 
Darbotvarkėje pagrindiniai klausimai buvo VPS įgyvendinimo apžvalga ir naujos valdybos rinkimai. Valdyba naujai kadencijai pirmininku perrinko Vidą Joneliūkštį (nuotr.)

VPS įgyvendinimo apžvalga (spausti čia).

 

Skaityti daugiau

Laibgaliai ūžė susiliejusiose šventėse
2021-08-24, Naujienos

Šeštadienį Laibgaliuose nuaidėjo šventė „Tik kartu mes sėkmingi“ tradicinėse Gandrinėse. Šiais metais antrą kartą organizuotas rajono bendruomenių sambūris „Tik kartu mes sėkmingi“ įsiliejo į tradicinę Laibgalių šventę – Gandrines.

Korio lipdymas, Gandrinės

Bendruomeniškumo korį dalina VVG narė Lina Meilutė – Datkūnienė, meras Ramūnas Godeliauskas, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininkas Vidas Joneliūkštis. Mildos Ulevičienės foto

Skaityti daugiau

Rokiškio kaimo bendruomenių sambūris Laibgaliuose
Naujienos, 2021-08-11

Rugpjūčio 21 d. į Laibgalius rinksis Rokiškio krašto kaimo bendruomenės. Vyks jų ir laibgaliečių sambūris "Tik kartu mes sėkmingi rudeninėse Gandrinėse".

Skaityti daugiau

Tradiciniai Kuc kuc Kamajai

Spalio 8-10 dienomis į Kamajus kviečia tradicinė "Kuc kuc Kamajuos" šventė. Šiemet Kamajai švenčia 480 m. sukaktį. 

Prisidėjimas prie mažųjų projektų

Rokiškio rajono savivaldybė iki rugsėjo 30 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas savivaldybės  Tikslinės paskirties lėšoms, skirtoms įvairių rajono organizacijų, gavusių  Europos ir kitų fondų finansavimą savo teiktiems projektams, kurių bendra vertė neviršija 15 tūkst. Eur, iš dalies finansuoti. Galimi pareiškėjai – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, jos struktūriniai padaliniai, savivaldybės biudžetinės, viešosios įstaigos,  rajone registruotos ir veikiančios bendruomenės bei kitos nevyriausybinės organizacijos.

Daugiau informacijos (spausti čia).

2021-ieji - iškilių kraštiečių metai

Savanorių iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“

Savanoriai kviečiami burtis į tinklą „Padėsiu mokyti(s)“. Iniciatyva yra skirta padėti moksleiviams mokytis kontaktiniu, nuotoliniu ar mišriu būdu. Minimali savanorystės trukmė yra 2 mėnesiai ir bent 4 valandos per savaitę. Savanoriai mokiniams teikia individualią arba grupinę pagalbą: pamokų metu mokyklose ir po jų, atliekant namų darbų užduotis, bendraudami su mokiniais, palaikydami juos emociškai ar motyvuodami.
Savanoriauti  kviečiami asmenys, sulaukę 16 m. amžiaus. Kiekvienas, norintis tapti „Padėsiu mokyti(s)“ savanoriu, dalyvauja mokymuose, o baigusiems savanorystę – įteikiami pažymėjimai.

Savanorių registracija: http://bit.ly/PadėsiuMokytisAnketa

Aktuali informacija Facebook profilyje Padėsiu mokyti(s)

Nuo rugsėjo 13 d. mažiau galimybių be galimybių paso

Valstybės lygio ekstremalios situacijos nutarime nuo rugsėjo 13 d. įsigaliojo nauji ribojimai asmenims, neturintiems galimybių paso.

Pilnas nutarimas "Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo" su pakeitimais (spausti čia)

Rugilės Balčiūnaitės pieš.

XXII-asis vargonų festivalis

Rugpjūčio 1 - rugsėjo 30 d. Rokiškio krašte tarptautinis vargonų muzikos festivalis.

Visa festivalio programa ir koncertų anotacijos Rokiškio kultūros centro tinklalapyje (spausti čia).

2021-ieji - iškilių kraštiečių metai

Prenumeruoti

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai