Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

„XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“ idėjos autoriai jau planuoja 4 projekto etapą

Gatvės plakatų apie iškilius Rokiškio kraštui ir Lietuvai nusipelniusius tėviškėnus serijos sumanytojai jau planuoja ketvirtą šios serijos etapą. 

Priminsime, kad šiemet gatvės plakatų serija „XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“ leidžiama jau trečius metus. Per 2023-ųjų projektą Rokiškio rajono vietos veiklos grupės gatvės stendai pasipuošė sutartinių puoselėtojos Emilijos Zaukaitės-Kuzavinienės (jai šiemet būtų sukakę 120 metų), bankininko Juozo Paknio (140), žurnalisto ir redaktoriaus Petro Rusecko (140) atvaizdais. Jie visi gimė Rokiškio krašte ir svarbūs Lietuvos istorijai.

Aurikos Aurylės foto.

Pasak idėjos autorės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, dėl kitų metų plakatų jau prasidėjo diskusija su Rokiškio bibliotekininkais, kurie yra sukūrę kiekvienų metų jubiliejinių įvykių kalendorių, su Rokiškio muziejininkais, kurie gali padėti susiorientuoti istorinių asmenybių gyvenimo verpetuose. „Atskleisiu, kad iš ilgo sąrašo sukaktuvininkų, labiausiai užmaršties dulkes norėtųsi nupūsti nuo Panemunio krašto sūnaus, chorvedžio, pirmųjų akordeono vadovėlių autoriaus Povilo Četkausko (kitais metais jam sukaktų 120 metų), taip pat muziko, spaudos darbuotojo lietuvių kultūrą reikšmingai skleidusio JAV, o kilusio iš Zybolių kaimo Ksavero Strumskio (130), nuo mokslininko, geodezininko, Lietuvos hidrografinio žemėlapio kūrėjo iš Juodupės krašto Jono Deksnio (120). Bet tai dar negalutiniai sprendimai, dar vyks aptarimai su partneriais“, sakė R.Stankevičiūtė-Vilimienė.

Projektas finansuojamas savivaldybės Etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties programos lėšomis. „Savas Rokiškis“ savanoriai ir jų partneriai - Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga bei Rokiškio rajono vietos veiklos grupė tiki, kad gatvės stendai žadina praeivių smalsumą domėtis iškilių kraštiečių biografijomis, kad jų gyvenimai yra įkvėpimas šiandienos žmonėms.


Aurika Aurylė

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai