Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Apie strategijos situaciją ir ataskaitas

Sausio 19 d. posėdžiavusi Rokiškio r. VVG valdyba (nuotr.) analizavo strategijos įgyvendinimo problematiką, tvirtino VVG projektų ataskaitas bei finansinius planus.

Sausio 19 d. posėdžiavusi Rokiškio r. VVG valdyba analizavo strategijos įgyvendinimo problematiką, tvirtino VVG projektų ataskaitas bei finansinius planus.DARBOTVARKĖ

 1. Dėl narių priėmimo
 2. Dėl narių išbraukimo
 3. Dėl metinių VPS administravimo išlaidų poreikio aprašų (2016 ir 2017) taisymo
 4. Dėl VPS administravimo išlaidų mokėjimo prašymo
 5. Dėl VPS įgyvendinimo situacijos
 6. Dėl VPS metinės ataskaitos
 7. Dėl naujos kadencijos valdybos formavimo principų
 8. Dėl kitos projektinės veiklos
 9. Dėl darbuotojų ataskaitų
 10. Dėl sutarčių tvirtinimo
 11. Dėl bendrųjų klausimų

 VVG valdyba patvirtino Panemunio kaimo bendruomenės prašymą tapti VVG narių ir iš narių išbraukė Pandėlio gimanziją, jos pačios prašymu. Po pakeitimų narių skaičius išliko toks pat - 127.

Nemažai darbotvarkės klausimų buvo susiję su pradėta įgyvendinti "Rokiškio kaimo strategija 2014-2020". Visus darbus kol kas galima apibūdinti vieninteliu apibrėžimu - pasirengimas. Pirmininkė R. Stankevičiūtė – Vilimienė informavo apie susitikimą su ŽŪ ministru, ŽŪM darbo grupių, kuriose ji dalyvauja, diskusijų rezultatus. Pagrindinės problemos, kodėl neįmanoma startuoti su naujomis strategijomis – neišspręstas PVM klausimas, kai ekonomines veiklas vykdys NVO; nėra išaiškinimo, kaip VVG turėtų pasitvirtinti kvietimo priemonių vietos projektų finansavimo aprašus, kad VVG nariai būtų tikri, jog nepažeidė interesų derinimo įstatymo; tai pat NMA dar nėra parengusi darbo vietų skaičiavimo metodikos, o ministerija pagal aprobuotus pasiūlymus nėra pakeitusi vietos projektų administravimo taisyklių. Įsigaliojus šiems pakeitimas, VVG turėtų sulaukti iš NMA  rašto dėl inicijuojamo Strategijos keitimo, nes strategijos veiksmų ir finansiniai planai dabar jau prasilenkia su esama situacija. 2017-01-13 buvo susirinkusi valdybos verslo grupė aptarti verslo projektų papildomų kriterijų; prie standartinių kriterijų pavyzdžių dirba ir vietos veiklos grupių tinklas. Taip pat valdyba aptarė ir patvirtino strategijų administravimo išlaidų metinių (2016,2017) planų keitimus, I-ojo mokėjimo prašymo išlaidas, VPS 2016 m. ataskaitą.

Besibaigiant VVG valdymo organų - pirmininko ir valdybos kadencijai, valdyba aptarė naujos kadencijos valdybos formavimo principus. Nuspręsta palikti ankstesnę tvarką,kuri patvirtinta 2015-04-17 Vietos veiklos grupės valdybos posėdžio (Protokolas Nr. 21). Aptartas klausimas dėl neaktyvių, turinčių ilgalaikius nario mokesčio įsiskolinimus narių galimybės toliau veikti organizacijoje. Į juos raštu kreipsis valdybos Turto, finansų, narių mokesčių ir aktyvumo kontrolės grupė ir, jei per skirtą terminą nariai neanuliuos skolų, suplanuota teikti klausimą visuotiniam susirinkimui šiuos asmenis pašalinti iš narių.

Pirmininkė R. Stankevičiūtė – Vilimienė pateikė informaciją apie kitas finansavimo programas, įgyvendinto projekto „Struvės paminklo jubiliejus ir teritorijos perspektyvos“ ataskaitą, ketinamus teikti projektus ERASMUS, "Europa piliečimas" programoms. Taip pat nutarta diskutuoti su partneriais estais dėl jų idėjos toliau aktyvinti Struvės paminklo temą, per LEADER tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (nors Lietuvos pusės nacionaliniai teisės aktai nėra priimti). Rokiškio VVG su soacialinio verslo akseleratoriaus iniciatyvos koordinatoriais nuo 2016-12-14 iki 2017-03-31 vykdo bendrą projektą, per kurį krašto bendruomenės turėtų suformuoti keturias socialinio verslo idėjas.

Buvo išklausytos ir gerai įvertintos biuro darbuotojų ataskaitos, patvirtintos pirmininkės pasirašytos sutartys, naujasis valdybos narys Vytautas Vilys pasirinko Kaimo vietovių verslo įvairinimo grupę. Apžvelgta valdybos narių aktyvumo situacija.

eilute_su pabaiga

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai