Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Būsimi projektai: epicentre - Struvė

Trijų partnerių, kuriuos jungia Struvės paminklo idėja, - Rokiškio ir Vilniaus rajono VVG bei PAIK (Estija) atstovai sausio 20 d. susitiko Vilniuje ir aptarė ketinamo teikti tarptautinio bendradarbiavimo projekto numatomas veiklas. Projektas būtų teikiamas Kaimo plėtros 2014-2020 programos LEADER priemonei.

Nuotraukoje partneriai (iš kairės) Violeta Jankauskienė (Vilnius),
Aivaras Ninemagi (Pandivere), Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė (Rokiškis).

 

PAIK VPS administravimo vadovas Aivaras Ninemagi, pakvietė lietuvių kolegas prisidėti prie jo idėjos  - toliau įvairiomis formomis aktualinti paminklo idėją ir paskatinti turizmą. Prie šios idėjos jis yra linkęs pritraukti Suomijos kolegas.

Planuojamos projekto veiklos:

  1. Suformuoti vietinius (NVO, mokyklos, savivaldybės, turizmo organizacijos) ir tarptautinius paminklo aktyvinimu suinteresuotų institucijų tinklus
  2. Sukurti bendrą visoms 10 šalių Struvės interneto platformą
  3. Organizuoti aktyvinimo renginius kiekvienoje šalyje
  4. Turizmo plėtrą skatinti panaudojant naujas informacines technologijas
  5. Organizuoti tarptautines konferencijas

Lietuvos vietos veiklos grupės palaiko idėją, bet problema ta, kad Lietuva dar neturi aprobuotų tarptautinio bendradarbiavimo taisyklių, dar  nebaigtos diskusijos  apie remiamas veiklas ir pareiškėjų galimybes bei atsakomybę.

2017-01-23

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai