Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Įstatų projektas ir narių aktyvinimas - tinklo darbotvarkė

Liepos 13 d. Rokuose vyko Vietos veiklos grupių tinklo, kurio nariu yra Rokiškio VVG, valdybos ir ateities darbo grupės diskusija. Diskusijoje dalyvavo VVG pirmmininkė Milda Uevičienė ir VPS administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.

Išanalizuotas VVGT įstatų naujas projektas, aptartas poreikis sukurti tinklo vadovybės motyvacinę sistemą, diskutuota apie naujo laikotarpio LEADER ir idėjas, kurios galėtų sistemą padaryti paprastesnę projektų vydytojams ir administratoriams. 

Dėl įstatų. Aptarti pasiūlymai: neriboti kadencijų, narių priėmimo (vadyba), šalinimo (visuotinis susirinkimas) tvarka,  galimybė nuotoliniu būdu organizuoti susirinkimus. Diskutuota, kad atsižvelgiant į įstatus, reikia koreguoti arba sukurti tvarkas: valdybos darbo reglamentą, mokesčio mokėjimo tvarką, slapto balsavimo tvarką, dokumentų ir kitos informacijos apie Tinklo veiklą teikimo nariams tvarką. 

Dėl pasiūlymų. Kitame susitikime aptarti konkrečius tinklo narių strateginius LEADER įgyvendinimo siūlymus kitam laikotarpiui, susijusius su administravimo procesu. Nes reikia inicijuoti pasiūlymų įtvirtinimą naujojo laikotarpio teisės aktuose.

Dėl vadovybės skatinimo. Aptarta, kad, nors nariai sąmoningi, bet darbas tinkle reikalauja ir energijos, ir resursų. Todėl svarbu, kad į vadovybę ateitų motyvuoti, turintys idėjų ir norintys jas realizuoti žmonės. Todėl reikia aptarti motyvacinę sistemą.

Dėl VVG ekspertų-konsultantų. Reikia apibendrinti patyrusių VVG atstovų grupę - kokiais klausimais, kas labiausiai turi patirties ir gali tikslingai konsultuoti kolegas,- ir tokiu sąrašu pasidalinti.

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai