Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


BENDRUOMENĖS. Rokiškio krašto bendruomenių festivalis "Tik kartu mes sėkmingi vyks Salose birželio 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Įvertinti projektai, pasipildė ir VVG narių sąrašas, ir strategija

Kovo 23 d. įvyko VVG projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdis. Per projektų atrankos posėdį patvirtinta, kad visi per XIII kvietimą gauti vietos projektai yra reikalingi ir sukurs pridėtinę vertę VVG teritorijoje, tačiau ne visiems užteko lėšų. Per valdybos posėdį priimti nauji nariai, patvirtinti strategijos keitimai, patvirtinti XIV kvietimo dokumentai. 

Pritarta projektams

Projektų atrankos posėdžio - valdybos nariai palankiai įvertino visus tris per XIII vietos projektų surinkimo etapą gautus projektus, skirtus "Parama verslui pradėti" veiklos sričiai. Per kvietimą pašauktos sumos užteko tik pirmąjam daugiausiai balų surinkusiam projektui. Kitus du projektus projektų atrankos posėdžio - valdybos nariai nusprendė įrašyti į rezervinį projektų sąrašą ir jau antruoju posėdžio darbotvarkės klausimu pirmąjį pagal didžiausią balų sumą surinkusį projektą perkėlė į tinkamumo vertinimą. Mat strategijoje "Parama verslui pradėti" veiklos srityje buvo sutaupytų lėšų likutis, kurio užteko finansuoti ir dar vieną kvietimo projektą. 

Rezerve esančiam trečiajam projektui taip pat tuoj užsidegs žalia šviesa, nes vienas projekto vykdytojas yra atsisakęs paramos.

Padidėjo VVG gretos

Po projektų atrankos posėdžio vyko valdybos posėdis. Vienas narys jo prašymu išbrauktas, bet priimti trys nauji. Todėl dabar organizacijos narių sąraše yra 119, iš kurių 61 fizinis asmuo.

Valdyba patvirtino XIV kvietimo dokumentus. Šis kvietimas bus šaukiamas pagal veiklos sritį "Parama verslui plėtoti" (EURI-19.2-6.4) ir jam teikiamas lėšų likutis sudaro 31 627,00 Eur. Vietos projektų paraiškų surinkimas prasidės balandžio 24 d. 

Taip pat valdyba patvirtino Strategijos keitimą. Į vietos projektų finansavimo eilutę yra įterpiamos virškontraktavimo lėšos (bendra suma sudaros per 101 308 Eur). Tai reiškia, kad šiomis lėšomis bus galima finansuoti rezerviniame projektų sąraše esančius projektus.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai