Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Kairelių bendruomenė plačiai paminėjo soc. projekto pabaigtuves

Lapkričio 19 d. į Gediškius, naująsias Kairelių bendruomenės veikloms suremontuotas patalpas, traukė svečiai. Turimas buvusios parduotuvės patalpas bendruomenė įrengė savo socialinio verslo projekto idėjai plėtoti. Tai dalis braškių kodu vadinamo projekto, kurį finansuoja Rokiškio rajono vietos veiklos grupės strategija "Rokiškio kaimo strategija 2014-2020" ir iš dalies prie nefinansuojamų išlaidų prisideda savivaldybė.

Bendruomenės pirmininkė Dantutė Vaičiulienė su Gediškių vaikais parengė programą. R.Stankevičiūtės-Vilimienės foto.

Sveikintojų buvo itin gausus būrys - nauja bendruomenės salė vos talpino saviškius ir svečius. Tai bendruomenės pirmininkę, projekto įkvėpėją Danutę Vaičiulienę itin jaudino. Su jaunaisiais gediškėnais šiai progai ji parengė programą, kurioje suskambėjo vienas šlageris tinkamai perfrazuotas ir įmanoma tapsiantis bendruomenės himnu - nes kartojamas tekstas, kad vaikai geriausiai auga braškėse.

Socialinio verslo projektai Kairelių ir Kriaunų bendruomenių Rokiškio rajone pirmieji. Kaip ir visiems pirmeiviams kyla daug išbandymų, bet šios bendruomenės iššūkį grabingai priėmė.

Kairelių bendruomenė per projektą "Kairelių kaimo bendruomenės socialinio verslo kūrimas" įveisė braškyną, įsigijo sklypui apdirbti techniką, susiremontavo savo pastatą ir įsipareigojo iš aktyvios ekonominės veiklos ne mažiau kaip trejus metus išlaikyti 1,75 darbuotojo etato. Projekto pabaigtuvės tai tik vienas etapas, dabar  prasidės nemažiau telkiančių pastangų reikalingas antrasis - daryti verslą, ir kaip buvo įsipareigota, sudaryti galimybes gediškių gyventojams turėti darbą šalia namų.

Salė vos talpino gediškėnus ir svečius. R.Stankevičiūtės-Vilimienės foto.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai