Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Naujajai VVG strategijai komitetas pritarė

Šiandien "Verslumo galimybių auginimo strategijai" - naujojo laikotarpio Rokiškio r. VVG pagrindiniam veiklos dokumentui - Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitete buvo pritarta. 2023-2029 m. strategija sulauks 1570 820 Eur paramos krepšelio.

VVG pirmininkė Milda Ulevičienė (nuotraukoje kairėje) sakė, kad iš komiteto narių klausimų sulaukta, VVG nuostatos buvo apgintos.

Primename, kad per 2023 m. pirmąjį pusmetį VVG savo jėgomis parengė naujojo laikotarpio strategiją. Joje suplanuotos trys priemonės: 1) Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą; 2) Privataus verslo stiprinimas VVG teritorijoje; 3) NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtojimas. 

Strategija atliepia į šešis gyventojų teritorinius poreikius: skatinti verslų kūrimąsi kaime, žemės ūkio veiklos įvairinimą; 
skatinti kaimo gyventojų ir kaimo bendruomenių verslo iniciatyvas; didinti kaimo gyventojų užimtumą ir socialinę įtrauktį; modernizuoti kaimo vietoves didinant gyvenimo sąlygų jose patrauklumą; gerinti sąlygas atokiose teritorijose; skatinti darbo vietas jauniems žmonėms.

Strategijos rodikliai: 18 naujų darbo vietų, 6 nauji verslai, 3 NVO pradedančios teikti paslaugas, 100 įsitraukusių žmonių iš socialinės atskirties grupės ir 600 žmonių, kurie turės galimybę naudoti paslaugomis.

VVG pirmininkė Milda Ulevičienė patvirtino, kad strategija ambicinga: "Bet visi matome neigiamas migravimo iš kaimo tendencijas, todėl turime pasistengti, kad kaimo žmonės turėtų didesnes ekonominio savarankiškumo galimybes ir per tai mėginti pristabdyti procesą".

Su strateginiu dokumentu galima susipažinti (spausti čia).

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai