Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Prasideda VIII vietos projektų surinkimo etapas

Per VIII-ąjį vietos projektų Rokiškio kaimo strategijai 2014-2020 įgyvendinti etapą renkamos paraiškos pagal priemones:

1. Priemonės “Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas” veiklos sritį “Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“, (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1)

2. Priemonės "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" veiklos sritį „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1.1)

Kvietimo krepšeliui skirta 193 010,00 Eur. Krepšelį finansuoja EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas. 

Kvietimo dokumentai (spausti čia).

xxx

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai