Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


BENDRUOMENĖS. Rokiškio krašto bendruomenių festivalis "Tik kartu mes sėkmingi vyks Salose birželio 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Strategija: vienas kvietimas apibendrinamas, kitas - skelbiamas

Kovo 23 d. Rokiškio rajono vietos veiklos grupė organizuoja XIII kvietimo projektų vertinimo posėdį ir skelbia XIV kvietimą.

Rokiškio kaimo strategijai 2014-2020 įgyvendinti per XIII kvietimą buvo gauti 3 vietos projektai. Vertintojai teikia projektų aatrankos posėdžiui teigiamaas išvadas. Bet visiems projektams finansuoti lėšų neužtenka, todėl bus siūloma sudaryti rezervinį projektų sąrašą ir papildyti lėšų krepšelį priemonės veiklos srities lėšų likučiu,  - pasakojo stratgijos administravimo vadobė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.

Po projektų atrankos posėdžio bus organizuojamas valdybos posėdis, kurio darbotvarkės pagrindiniai klausimai yra  XIV kvietimo dokumentų tvirtinimas ir Strategijos keitimas dėl galimų pritraukti vietos projektų finansavimui virškontraktinių lėšų.

Darbotvarkė

1. Dėl narių priėmimo
2. Dėl narių išbraukimo
3. Dėl VPS ir VPS sutarties keitimo
4. Dėl XIV kvietimo patvirtinimo
5. Dėl naujo laikotarpio strategijos
6. Dėl kitų klausimų

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai