Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Valdyboje - mokymai ir aktualijos

Spalio 26 d. posėdžiavusi Rokiškio rajono vietos veiklos grupės valdyba tęsė mokymus apie LEADER, aptarė naujojo laikotarpio strategiją ir patvirtino XV kvietimą teikti vietos projektus.

Darbotvarkė

 1. Dėl narių išbraukimo
 2. Dėl naujos strategijos
 3. Dėl VPS XV kvietimo dokumentų tvirtinimo
 4. Dėl mokymų, privalomų valdybos nariams
 5. Dėl darbuotojų ataskaitų
 6. Dėl kitų klausimų:
  6.1. Dėl nario mokesčio situacijos
  6.2. Dėl stendų panaudojimo
  6.3. Dėl interesų deklaravimo kontrolės
  6.4. Kiti

Pritarta administracijos siūlymui organizuoti XV kvietimą pagal EURI priemonę - Verslo plėtra. Spalio pradžioje vienam pareiškėjui atsisakius finansavimo (teikė projektą per XIV kvietimą) šioje priemonėje vėl atsirado lėšų likutis - 31 627 Eur. XV kvietimas įsigalios nuo lapkričio 24 d. ir galios daugiau nei mėnesį iki gruodžio 29 d. (imtinai). Finansinių sąlygų apraše techniškai koreguotas vieno atrankos kriterijaus pavadinimas: buvo "Projekto naujoviškumas (numatytos įdiegti inovacijos regiono lygmeniu), dabar šis kriterijus bus vadinamas - "Projekto naujoviškumas (numatytos įdiegti inovacijos regiono lygmeniu) ir/arba nauja veikla teritorijoje." Pasak VPS administravimo vadovės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, techninio taisymo reikia dėl pavadinime nepakankamai atspindėtos kriterijaus esmės, kyla problemų Agentūros projektų atrankos komitete.

Su valdyba vėl buvo apžvelgti naujojo laikotarpio strategijos dokumentai, aptarti iššūkiai. Pirmieji naujojo laikotarpio strategijos kvietimai planuojami nuo kitų metų vasaros  - bus kviečiama teikti projektus viešųjų paslaugų didinimui ir privačių verslų idėjoms finansuoti. Socialinių verslų startas suplanuotas nuo 2026 m.; tolimesni metai pasirinkti, kad būtų galima apibendrinti šio laikotarpio strategijos socialinių verslų projektų patirtį ir iki naujų kvietimų kartu sumažinti socialinių verslų vykdytojams kylančias rizikas.

Tai pat valdyba išklausė biuro darbuotojų ataskaitų, apžvelgė nario mokesčio situaciją, iš narių sąrašo buvo išbrauktos dvi bendruomenės - "Čedasai" ir Panemunėlio glž. st., nes jos yra likviduotos. 

Po darbinės dalies buvo tęsiami valdybos narių mokymai.

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai