Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Verslas stokoja informacijos ir finansavimo šaltinių

Rokiškio rajono verslo plėtros komisija pristatė apibendrintus verslo apklausos duomenis. Apklausos, kuri vyko vasarą, tikslas buvo  išsiaiškinti verslininkų nuomonę apie smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą Rokiškio rajone. 

Į anketos klausimą apie kliūtis plėtotis verslui Rokiškio rajone daugiausiai respondentų nurodė: mokesčių naštą (53,2 proc.), finansavimo šaltinių stoką (59,6 proc.) ir informacijos stoką (36,2 proc.).

Teikiame pristatymo apžvalgą (spausti čia)

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai