Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Visuotiniame susirinkime - nauja strategija ir nauja valdyba

Gegužės 26 dieną įvyko visuotinis ataskaitinis rinkiminis Rokiškio rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Jame buvo patvirtinta „Rokiškio kaimo strategija 2023-2029“, pristatytos VVG pirmininkės Mildos Ulevičienės bei VVG valdybos veiklos ataskaitos, VVG finansinė, revizinės komisijos ataskaitos. 

Valentino Morkūno foto. Visuotinio susirinkimo dalyviai patvirtino "Rokiškio kaimo strategiją 2023-2029".

Susirinkusius narius sveikino Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, linkėdamas sėkmės ateinančiu nauju strateginiu laikotarpiu.

Kaip ir kasmet buvo pasveikinti sukaktuvininkai - 20-metį švenčiančios bendruomenės - Aukštakalnių kaimo bendruomenė, Konstantinavos bendruomenės santalka, Juodupės miestelio bendruomenė,  Obelių bendruomenės centras, Skemų kaimo bendromenė.

Vienas iš pagrindinių susirinkimo klausimų  - „Rokiškio kaimo strategija 2023-2029" patvirtinimas. Rokiškio VPS administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė pristatė pagridinius naujosios strategijos akcentus - poreikius, priemonių planą, rezultatų ir produktų rodiklius, planuojamus atrankos kriterijus. 

Susirinkimo metu taip pat pristatytos ir patvirtintos VVG valdybos bei VVG pirmininkės Mildos Ulevičienės ataskaitos, VVG finansinė, revizinės komisijos ataskaitos.
M. Ulevičienė, pristatydama ataskaitą pabrėžė, jog VVG esmė yra trijų sektorių bendradarbiavimas ir vieningas  teritorijos problemų sprendimo būdas. VVG nariai įsitraukę į daug skirtingų veiklų, todėl kartais jų keliai susikerta ir už šios organizacijos sienų. Taip pat padėkojo ir Lauros Viduolytės - Pupelienės tortukais apdovanojo pasibaigusios kadencijos valdybos narius: Agnę Šapokaitę, Laimutę Sadauskienę, Zitą Juodelienę, Gintautą Rekertą, Raimundą Martinėlį, Vandą Ciciką, Aloyzą Jočį, Albiną Urboną.

Antrai kadencijai VVV nariai išrinko dabartinę VVG pirmininkę Mildą Ulevičienę. Taip pat išrinkta nauja VVG valdyba, kurią sudaro Jūratė Bagužienė, Laima Samuilovienė, Karolina Žeimytė, Laura Kubilūtė, Sigita Gasiūnienė, Jonas Žemaitis, Laura Viduolytė – Pupelienė, Jūratė Pūslienė, Anicetas Bytautas, Augustinas Blažys, Gediminas Kriovė, Evaldas Černiauskas, Laimantas Tubelis, Valerijus Aleinikovas, Vidas Joneliūkštis, Diana Guzienė, Dainora Mineikienė, Irina Kalnietinė ir Diana Giedrikienė.

Naujoje VVG revizinės komisijos sudėtyje yra Vidmantas Taroza, Aušra Žėglaitienė ir Zita Juodelienė. 

V. Morkūno foto.


Antrai kadencijai išrinkta Milda Ulevičienė ir VVG narys Leonardas Šabalinskas


Padėkos tortukas buvusiai VVG valdybos narei Zitai Juodelienei


Naujos kadencijos VVG valdyba


Visuotinio susirinko pirmininkė Agnė Šapokaitė ir sekretorė Zita Juodelienė ir sekretorius Valeijus Aleinikovas

Registracija ir visuotinio dalyviai:Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai