Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Visuotiniame susirinkime - nauja VVG valdyba

Rugpjūčio 21 dieną vyko Rokiškio rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susirinkimas. 
Darbotvarkėje pagrindiniai klausimai buvo VPS įgyvendinimo apžvalga ir naujos valdybos rinkimai. Valdyba naujai kadencijai pirmininku perrinko Vidą Joneliūkštį (nuotr.)

VPS įgyvendinimo apžvalga (spausti čia).

 

Nauji valdybos nariai: nuo verslo sektoriaus Aloyzas Jočys, nuo Pandėlio seniūnijos pilietinio sektoriaus Jūratė Bagužienė, nuo Panemunėlio - Kazliškio seniūnijų pilietinio sektoriaus Laima Samuilovienė, nuo Obelių seniūnijos pilietinio sektoriaus Laura Kubiliūtė,  nuo Juodupės seniūnijos pilietinio sektoriaus Gintautas Rekerta, nuo Rokiškio kaimiškosios seniūnijos pilietinio sektoriaus Raimundas Martinėlis, nuo Kamajų seniūnijos pilietinio sektoriaus Irina Kalnietienė, valdžios sektoriaus deleguoti Justina Daščioraitė ir Gediminas Kriovė. 

Valdyboje liko darbuotis nuo verslo sektoriaus Vidas Joneliūkštis, kuris vienbalsiai buvo perrinktas valdybos pirmininku, Anicetas Bytautas, Laimantas Tubelis, Laimutė Sadauskienė, Valerijus Aleinikovas, nuo kitų nevyriausybinių organizacijų pilietinio sektoriaus Albinas Urbonas, nuo Kriaunų Jūžintų seniūnijų pilietinio sektoriaus Vanda Cicika. Jaunimą šioje kadencijoje atsotvausLaura Viduolytė - Pupelienė, valdžios sektorių - Agnė Šapokaitė, Augustinas Blažys, Zita Juodelienė. 

Taip pat buvo patvirtinta revizinės komisijos ataskaita, kurią perskaitė revizinės komisjos pirmininkas Vidmantas Taroza. V. Taroza, Algirdas Kazinavičius ir Jovita Stoškuvienė dar vienai kadencijai buvo išrinkti į VVG revizinę komisiją. 
2. Dėl VVG valdybos rinkimų
3. Dėl revizinės komisijos ataskaitos
4. Dėl revizinės komisijos rinkimų
5. Dėl kitų klausimų

Šiųmetė registracija ant šieno kaugės: VVG pirimininkė Milda Ulevičienė, Pandėlio miesto bendruomenės pirmininkas Vladimiras Tokarevas, Dainora Mineikienė. 

Su solidžiomis sukaktimis pasveikinti VVG nariai (fiziniai ir juridiniai asmenys): iš kairės Vytautas Saulis, UAB "Astruva" vadovas Valentinas Trumpa (įmonės dešimtmetis), Valentinas Morkūnas, Anicetas Bytautas, Dainora Mineikienė, Jono Katelės paramos ir labdaros fondo valdytojas Leonardas Šablinskas (fondo dešimtmetis). 

VVG valdybos narys Augustinas Blažys meškį parnešė neseniai gimusiai dukrytei Amelijai. 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai