Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Visuotinis susirinkimas gegužės 26 dieną

Gegužės 26 dieną šaukiamas visuotinis ataskaitinis rinkiminis Rokiškio rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimas. 

Susirinkimas vyks Savivaldybės 1 a. salėje nuo 16 val. 

Darbotvarkė:

  1. Dėl „Rokiškio kaimo strategijos 2023-2029“ tvirtinimo
  2. Dėl VVG veiklos ataskaitų – VVG pirmininko, valdybos
  3. Dėl VVG finansinės ataskaitos
  4. Dėl revizinės komisijos ataskaitos
  5. Dėl VVG pirmininko rinkimų
  6. Dėl VVG valdybos rinkimų
  7. Dėl revizinės komisijos rinkimų
  8. Dėl kitų klausimų

,

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai