Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG nariams - mero padėkos raštai

Mero Ramūno Godeliausko padėkos raštais Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga apdovanoti VVG nariai. 

 

  • Laura Viduolytė - Pupelienė, VVG teikimu, apdovanota už reikšmingą paramą nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms pilietinėms iniciatyvoms, asmeninius įsipareigojimus ir atsakingą požiūrį į krašto pilietinį ugdymą;
  • Lina Meilutė-Datkūnienė, Juodupės seniūno teikimu, - už Juodupės miestelio garsinimą, jaunų žmonių subūrimą bendruomeniniam darbui, kraštiečių pritraukimą į gimtinę, projektų rengimą ir įkvėpimą didžiuotis savo kraštu, jo žmonių pasiekimais;
  • Leonardas Šablinskas, VVG teikimu, - už prasmingą kultūrinės veiklos pavyzdį nevyriausybinėms organizacijoms, reikšmingą indėlį į Rokiškio krašto kultūrą, atsakingą požiūrį į krašto kultūrinį-istorinį paveldą;
  • Raimondas Sirgėdas, "Visuomeninės organizacijos "Tyzenhauzų paveldas" teikimu,- už reikšmingą indėlį į Rokiškio krašto kultūrinį palikimą, prasmingą ir atsakingą veiklą saugant, atkuriant krašto kultūrinį-istorinį paveldą, telkiant šiai veiklai nevyriausybininkus ir finansinius rėmėjus, stiprinant Rokiškio tapatumo ženklus;
  • Valentinas Morkūnas, VVG teikimu, - už reikšmingą indėlį ir stiprią asmeninę atsakomybę plėtojant Rokiškio krašto pilietines iniciatyvas, atsakingą požiūrį į nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimą.

 Apdovanojimus gavus taip pat sveikiname:

Rokiškio krašto garbės piliečio vardo nominantą Rokiškio dekaną Eimantą Noviką.

VVG prisidėjo prie "Visuomeninės organizacijos "Tyzenhauzų paveldas" iniciatyvos  dekaną garbingiausiam krašto apdovanojimui teikti už nuoširdų, pasiaukojantį rūpestį kultūriniu paveldu ir išskirtines patraukliais iniciatyvas aktyvinant turizmą.

 

Mero padėka apdovanotą Rimą Baltrūnienę,
gydytoją, Ragelių bendruomenės
pirmininkę. Apdovanojimą inicijavo Rokiškio
pirminis asmens sveikatos priežiūros centras. 

 

 

Mero padėka apdovanotą Rimantą Miknį, mokslų daktarą,
kraštiečio profesioriaus Mykolo 
Römerio istorinio palikimo tyrinėtoją.
Apdovanojimą inicijavo savivaldybės kultūros taryba.

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai