Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

VVG valdyboje - XV kvietimo startas

Spalio 26 d. vykusiame valdybos posėdyje valdyba patvirtino Strategijos XV kvietimo dokumentus, išbraukė iš sąrašo likviduotus narius, aptarė kitas aktualijas. Po valdybos posėdžio vyko LEADER mokymai.

Strategijos XV kvietimas organizuojamas esant EURI verslo plėtros priemonėje lėšų likučiui - per 31 tūkst. Eur. Lėšos atsirado po to, kai vienas pareiškėjas atsisakė projekto. Taip pat šioje priemonėje, panašu, kad lėšų dar daugės - iš Žemės ūkio ministerijos pasiekė žinia, kad EURI fondo lėšų likučiai perkeliami į LEADER programą, todėl kiekvienai VVG dar papildomai bus skirta po 80 tūkst. Eur. Pasak strategijos vadovės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, dar nėra aišku, ar papildomam finansavimui bus organizuojamas atskiras kvietimas. Jeigu XV kvietime VVG sulauks daugiau perspektyvių projektų, greičiausiai, bus teikiamas valdybai pasiūlymas mažiau balų surinkusius projektus įrašyti į rezervą ir, gavus papildomas lėšas, iš jų šiuos projektus finansuoti. "Todėl verslo plėtros idėjų turintys žmonės ir įmonės turėtų suskubti į XV-ąjį kvietimą" - sakė R.Stankevičiūtė-Vilimienė. Visa kvietimo medžiaga paskelbta vvg tinklalapio rubrikoje XV kvietimas (spausti čia). Paraiškos bus surenkamos nuo 2023 m. lapkričio 24 d. 00 val. iki 2023 m. gruodžio 29 d. 24 val.

Taip pat valdyba koregavo VVG narių sąrašą - Registrų centras išregistravo Panemunėlio gel. st. bendruomenę ir kaimo bendruomenę "Čedasai". Po pakeitimų šiuo metu VVG narių sąrašas sutrumpėjo iki 118 narių. 

Per valdybą aptartos naujojo laikotarpio strategijos aktualijos, nario mokesčio situacija, išklausytos darbuotojų ataskaitos. 

Po valdybos posėdžio tęsėsi valdybos narių mokymai pagal LEADER programą.

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai