Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. VI kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra", "Kultūros ir gamtos paveldas" bei "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas". Projektai renkami nuo rugsėjo 1 iki spalio 6 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Mokymai pareiškėjams

Nuo rugsėjo 1 dienos startuoja VI kvietimas teikti paraiškas: pagal  priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama verslui plėtoti, pagal priemonę “Kultūros ir gamtos paveldas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“, priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ veiklos sritį „Parama mokymams, priemonės kurie skirti suteikti  įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas versle“.  Mokymai pareiškėjams bus rengiami rugsėjo 8 arba 10 dienomis nuo 17 val. Rokiškio savivaldybės 8 a. salėje. Norintys dalyvauti prašome registruotis adresu uleviciene.m@gmail.com.

.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai