Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Nariai pagal sektorius

1 Agnė Šapokaitė  Valdžios
2 Albinas Urbonas  Pilietinis
3 Aloyzas Jočys  Verslas
4 Arvydas Rudinskas  Valdžios
5 Anicetas Bytautas  Verslas
6 Arijus Stočkus  Verslas
7 Augustinas Blažys  Valdžios
8 Aušra Kriovė  Valdžios
9 Aušra Tičkienė  Pilietinis
10 Aušra Žėglaitienė  Pilietinis
11 Dainora Mineikienė  Valdžios
12 Daiva Čiučelienė  Valdžios
13 Daiva Bliudžiuvienė  Pilietinis
14 Dalia Butkevičienė  Verslas
15 Danutė Kirstukienė  Pilietinis
16 Darius Gurklys  Pilietinis
17 Diana Guzienė  Valdžios
18 Eglė Griciūtė  Pilietinis
19 Gediminas Kriovė  Pilietinis
20 Gediminas Tubelis  Verslas
21 Giedrius Rimkus  Verslas
22 Gintautas Rekerta  Verslas
23 Gražina Švanienė  Pilietinis
24 Irena Bernotienė  Pilietinis
25 Irina Kalnietienė  Pilietinis
26 Jolanta Jasiūnienė  Valdžios
27 Jonas Smalinskas  Verslas
28 Jovita Stočkuvienė  Pilietinis
29 Jūratė Bagužienė  Pilietinis
30 Justina Daščioraitė  Valdžios
31 Kristina Ragelienė  Pilietinis
32 Laimantas Tubelis  Verslas
33 Laima Samuilovienė  Pilietinis
34 Laimutė Sadauskienė  Verslas
35 Laimutė Vilimavičienė  Valdžios
36 Laura Kubiliūtė  naujas narys Pilietinis
37 Laura Viduolytė-Pupelienė  Verslas
38 Leonardas Šablinskas  Verslas
39 Lina Meilutė Datkūnienė  Valdžios
40 Milda Ulevičienė  Pilietinis
41 Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė  Pilietinis
42 Raimundas Martinėlis  Pilietinis
43 Romas Kundelis  Pilietinis
44 Sigita Gasiūnienė  Pilietinis
45 Simona Šulienė  Valdžios
46 Valdas Adamonis  Valdžios
47 Valentinas Morkūnas  Pilietinis
48 Valentinas Šedys  Verslas
49 Valerijus Aleinikovas  Pilietinis
50 Valerijus Rancevas  Valdžios
51 Vanda Cicika  Pilietinis
52 Vidas Joneliūkštis  Verslas
53 Vytautas Saulis  Valdžios
54 Vytautas Vilys  Valdžios
55 Vladas Karpovas  Verslas
56 Zita Juodelienė  Valdžios
57 Zenonas Viduolis  Valdžios
58 Aleksandravėlės kaimo bendruomenė  Pilietinis
59 Antanašės kaimo bendruomenės centras  Pilietinis
60 Aukštakalnių kaimo bendruomenė  Pilietinis
61 Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo bendruomenė  Pilietinis
62 Kaimo bendruomenė „Čedasai“  Pilietinis
63 Didsodės kaimo bendruomenė  Pilietinis
64 Duokiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
65 Jūžintų kaimo bendruomenė  Pilietinis
66 Kairelių kaimo bendruomenė  Pilietinis
67 Kamajų bendruomenė  Pilietinis
68 Rokiškio rajono Kavoliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
69 Kazliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
70 Kriaunų kaimo bendruomenė  Pilietinis
71 Konstantinavos bendruomenės santalka  Pilietinis
72 Laibgalių bendruomenė  Pilietinis
73 Lailūnų kaimo bendruomenė  Pilietinis
74 Lukštų bendruomenė „Versmė“  Pilietinis
75 Obelių bendruomenės centras  Pilietinis
76 Onuškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
77 Kaimo bendruomenė „Pakriauna“  Pilietinis
78 Panemunėlio miestelio bendruomenė  Pilietinis
79 Rokiškio rajono Panemunėlio gel. st. kaimo bendruomenė  Pilietinis
80 Pandėlio miesto bendruomenė  Pilietinis
81 Salų kaimo bendruomenė  Pilietinis
82 Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenė  Pilietinis
83 Sriubiškių kaimo bendruomenė  Pilietinis
84 Žiobiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
85 Rokiškio rajono Juodupės miestelio bendruomenė  Pilietinis
86 Panemunio kaimo bendruomenė  Pilietinis
87 Asociacija „Mūsų Jūžintai“  Pilietinis
88 Rokiškio krašto turizmo draugija  Pilietinis
89 Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“  Pilietinis
90 Rokiškio automobilių sporto klubas "Aukšta pavara"  Pilietinis
91 Kunigo švietėjo J. Katelės labdaros – paramos fondas  Pilietinis
92 Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyrius  Pilietinis
93 Pandėlio Švč. M.Marijos vardo parapija  Pilietinis
94 VšĮ Saviugdos centras  Pilietinis
95 J. Vienožinskio tėviškės bendruomenė  Pilietinis
96 Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras  Pilietinis
97 VšĮ „Ąžuolyno meškučių cirkas“  Pilietinis
98 Katalėjos šeimyna  Pilietinis
99 Medžiotojų draugija „Atžalynas“  Pilietinis
100 Rokiškio rajono Juodupės gimnazija  Pilietinis
101 Rokiškio profesinio mokymo centras  Pilietinis
102 Rokiškio jaunimo centras  Pilietinis
103 UAB „Astruva“  Verslas
104 UAB „Rokvesta“  Verslas
105 UAB „Gimtasis Rokiškis“  Verslas
106 S.Dzindzelėtos PĮ  Verslas
107 UAB „ROKMEDIS“  Verslas
108 UAB „Medverta“  Verslas
109 UAB Intellmedia Solutions"  Verslas
110 UAB "Megonita"  Verslas
111 Asociacija „Kazliškio kooperacijos ir užimtumo centras“  Pilietinis
112 Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga  Verslas
113 Rokiškio rajono  savivaldybės administracija  Valdžios
114 Rokiškio rajono  savivaldybė  Valdžios

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai