Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Nariai pagal sektorius

1 Agnė Šapokaitė  Valdžios
2 Albinas Urbonas  Pilietinis
3 Aloyzas Jočys  Verslas
4 Arvydas Rudinskas  Valdžios
5 Anicetas Bytautas  Verslas
6 Arijus Stočkus  Verslas
7 Augustinas Blažys  Valdžios
8 Aušra Kriovė  Valdžios
9 Aušra Tičkienė  Pilietinis
10 Aušra Žėglaitienė  Pilietinis
11 Dainora Mineikienė  Valdžios
12 Daiva Čiučelienė  Valdžios
13 Daiva Bliudžiuvienė  Pilietinis
14 Dalia Butkevičienė  Verslas
15 Danutė Kirstukienė  Pilietinis
16 Darius Gurklys  Pilietinis
17 Diana Guzienė  Valdžios
18 Eglė Griciūtė  Pilietinis
19 Evaldas Černiauskas  Verslas
20 Gediminas Kriovė  Pilietinis
21 Gediminas Tubelis  Verslas
22 Giedrius Rimkus  Verslas
23 Gintautas Rekerta  Verslas
24 Gražina Švanienė  Pilietinis
25 Irena Bernotienė  Pilietinis
26 Irina Kalnietienė  Pilietinis
27 Jolanta Jasiūnienė  Valdžios
28 Jonas Smalinskas  Verslas
29 Jonas Žemaitis  Verslas
30 Jovita Stočkuvienė  Pilietinis
31 Jūratė Bagužienė  Pilietinis
32 Jūratė Puslienė  Pilietinis
33 Karolina Žeimytė  Pilietinis
34 Kristina Ragelienė  Pilietinis
35 Laimantas Tubelis  Verslas
36 Laima Samuilovienė  Pilietinis
37 Laimutė Sadauskienė  Verslas
38 Laimutė Vilimavičienė  Valdžios
39 Laura Kubiliūtė  naujas narys Pilietinis
40 Laura Viduolytė-Pupelienė  Verslas
41 Leonardas Šablinskas  Verslas
42 Lina Meilutė Datkūnienė  Valdžios
43 Milda Ulevičienė  Pilietinis
44 Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė  Pilietinis
45 Raimundas Martinėlis  Pilietinis
46 Romas Kundelis  Pilietinis
47 Sigita Gasiūnienė  Pilietinis
48 Simona Šulienė  Valdžios
49 Stasė Idienė  Pilietinis
50 Valdas Adamonis  Valdžios
51 Valentinas Morkūnas  Pilietinis
52 Valentinas Šedys  Verslas
53 Valerijus Aleinikovas  Pilietinis
54 Valerijus Rancevas  Valdžios
55 Vanda Cicika  Pilietinis
56 Vidas Joneliūkštis  Verslas
57 Vytautas Saulis  Valdžios
58 Vytautas Vilys  Valdžios
59 Vladas Karpovas  Verslas
60 Zita Juodelienė  Valdžios
61 Zenonas Viduolis  Valdžios
62 Aleksandravėlės kaimo bendruomenė  Pilietinis
63 Antanašės kaimo bendruomenės centras  Pilietinis
64 Aukštakalnių kaimo bendruomenė  Pilietinis
65 Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo bendruomenė  Pilietinis
66 Kaimo bendruomenė „Čedasai“  Pilietinis
67 Didsodės kaimo bendruomenė  Pilietinis
68 Draugija "Kuparas"  Pilietinis
69 Duokiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
70 Jūžintų kaimo bendruomenė  Pilietinis
71 Kairelių kaimo bendruomenė  Pilietinis
72 Kamajų bendruomenė  Pilietinis
73 Rokiškio rajono Kavoliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
74 Kazliškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
75 Kriaunų kaimo bendruomenė  Pilietinis
76 Konstantinavos bendruomenės santalka  Pilietinis
77 Laibgalių bendruomenė  Pilietinis
78 Lailūnų kaimo bendruomenė  Pilietinis
79 Lukštų bendruomenė „Versmė“  Pilietinis
80 Obelių bendruomenės centras  Pilietinis
81 Onuškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
82 Kaimo bendruomenė „Pakriauna“  Pilietinis
83 Panemunėlio miestelio bendruomenė  Pilietinis
84 Rokiškio rajono Panemunėlio gel. st. kaimo bendruomenė  Pilietinis
85 Pandėlio miesto bendruomenė  Pilietinis
86 Salų kaimo bendruomenė  Pilietinis
87 Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenė  Pilietinis
88 Sriubiškių kaimo bendruomenė  Pilietinis
89 Žiobiškio kaimo bendruomenė  Pilietinis
90 Rokiškio rajono Juodupės miestelio bendruomenė  Pilietinis
91 Panemunio kaimo bendruomenė  Pilietinis
92 Asociacija „Mūsų Jūžintai“  Pilietinis
93 Rokiškio krašto turizmo draugija  Pilietinis
94 Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“  Pilietinis
95 Rokiškio automobilių sporto klubas "Aukšta pavara"  Pilietinis
96 Kunigo švietėjo J. Katelės labdaros – paramos fondas  Pilietinis
97 Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyrius  Pilietinis
98 Pandėlio Švč. M.Marijos vardo parapija  Pilietinis
99 VšĮ Saviugdos centras  Pilietinis
100 J. Vienožinskio tėviškės bendruomenė  Pilietinis
101 Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras  Pilietinis
102 VšĮ „Ąžuolyno meškučių cirkas“  Pilietinis
103 Katalėjos šeimyna  Pilietinis
104 Medžiotojų draugija „Atžalynas“  Pilietinis
105 Rokiškio rajono Juodupės gimnazija  Pilietinis
106 Rokiškio profesinio mokymo centras  Pilietinis
107 Rokiškio jaunimo centras  Pilietinis
108 UAB „Astruva“  Verslas
109 UAB „Rokvesta“  Verslas
110 UAB „Gimtasis Rokiškis“  Verslas
111 S.Dzindzelėtos PĮ  Verslas
112 UAB „ROKMEDIS“  Verslas
113 UAB „Medverta“  Verslas
114 UAB Intellmedia Solutions"  Verslas
115 UAB "Megonita"  Verslas
116 Asociacija „Kazliškio kooperacijos ir užimtumo centras“  Pilietinis
117 Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga  Verslas
118 Rokiškio rajono  savivaldybės administracija  Valdžios
119 Rokiškio rajono  savivaldybė  Valdžios

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai