Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. VI kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra", "Kultūros ir gamtos paveldas" bei "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas". Projektai renkami nuo rugsėjo 1 iki spalio 6 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG valdymas

 

Rokiškio rajono VVG pirmininkė

 • Priežiūros (strategijos) grupės pirmininkė
Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė Tel. 8686 96382
 

VVG valdyba nuo 2019-04-18

   
 1.

VVG valdybos pirmininkas  - Verslo sektorius

 • Priežiūros (strategijos) grupės narys
Vidas Joneliūkštis Tel. 8611 70042
Pilietinis sektorius
2

VVG valdybos narė

 • Turto, finansų, narių mokesčių ir aktyvinimo kontrolės grupės pirmininkė
 • Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų grupės narė
 • Jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų plėtros grupės narė
 • Priežiūros (strategijos) grupės narė
Aušra Žėglaitienė  Tel. 8682 92118
3

VVG valdybos narė

 • Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų grupės narė
 • Priežiūros (strategijos) grupės narė
Vanda Cicika   Tel. 8670 92872
4

VVG valdybos narė

 • Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų grupės narė;
 • Priežiūros (strategijos) grupės narė
Sigita Gasiūnienė   Tel. 8698 89368
5

VVG valdybos narė

 • Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų grupės narė;
 • Priežiūros (strategijos) grupės narė
Kristina Ragelienė   Tel. 8698 85687
6

VVG valdybos narys

 • Turto, finansų, narių mokesčių ir aktyvinimo kontrolės grupės narys
 • Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų grupės narys
 • Priežiūros (strategijos) grupės narys
Darius Gurklys Tel. 8687 94783
7

VVG valdybos narė

 • Jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų plėtros grupės pirmininkė
 • Priežiūros (strategijos) grupės narė
Eglė Griciūtė

 Tel. 8662 43365

8

VVG valdybos narys

 • Turto, finansų, narių mokesčių ir aktyvinimo kontrolės grupės narys
Albinas Urbonas   Tel. 8612 89032
9

VVG valdybos narys

 • Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų grupės pirmininkas
 • Priežiūros (strategijos) grupės narys
Valerijus Aleinikovas Tel. 8684 13997
10

VVG valdybos narė

 • Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų grupės narė
 • Kaimo vietovių verslo įvairinimo grupės
 • narė
Daiva Bliudžiuvienė   Tel. 8652 59362
Verslo sektorius
11

VVG valdybos narė

 • VVG organizacinės priežiūros ir informacijos sklaidos grupės narė
Laimutė Sadauskienė

 Tel. 8656 80373

12

VVG valdybos narys

 • Kaimo vietovių verslo įvairinimo grupės narys
Anicetas Bytautas

 Tel. 8686 54698

13

VVG valdybos narys

 • Kaimo vietovių verslo įvairinimo grupės pirmininkas
 • Priežiūros (strategijos) grupės narys
Laimantas Tubelis

Tel. 8627 70583

14

VVG valdybos narė

 • Kaimo vietovių verslo įvairinimo grupės
 • narė
Laura Viduolytė-Pupelienė

Tel. 8618 15800

15

VVG valdybos narys

 • Kaimo vietovių verslo įvairinimo grupės narys

Valentinas Šedys

VVG Garbės narys

 Tel. 8687 45257
Valdžios sektorius
16

VVG valdybos narys

 • Jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų plėtros grupės narys
Augustinas Blažys

 Tel. 8628 28989

17

VVG valdybos narė

 • VVG organizacinės priežiūros ir informacijos sklaidos grupės narė
Zita Juodelienė Tel. 8619 74460
18

VVG valdybos narė

 • VVG organizacinės priežiūros ir informacijos sklaidos grupės pirmininkė
 • Priežiūros (strategijos) grupės narė
Agnė Šapokaitė

 Tel. 8628 98209

19 

VVG valdybos narė

 • Turto, finansų, narių mokesčių ir aktyvinimo kontrolės grupės narė
Simona Šulienė  Tel. 8621 33166
20

 VVG valdybos narys

 • VVG organizacinės priežiūros ir informacijos sklaidos grupės narys
Vilmantas Raupys 

 Tel. 8687 86097

Revizinė komisija
1 Vidmantas Taroza (Rokiškio krašto turizmo draugija)    
2 Jovita Stočkuvienė    
3 Algirdas Kazinavičius (UAB "Rokvesta")    

 

Valdymo organų funkcijos /dokumentas čia/

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai