Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Kaimo NVO

ROKIŠKIO RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS

1 ALEKNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Edita Bruverė

8650 94115,
edita.bruvere@inbox.lt

2 ALEKSANDRAVĖLĖS KAIMO BENDRUOMENĖ
www.aleksandravele.lt

Alfredas
Pučinskas

aleksandravelesbendruomene@gmail.com

3 ANTANAŠĖS KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRAS
Ritė Gernienė

8606 73890,
ritegerniene@gmail.com

4 AUGUSTINAVOS KAIMO BENDRUOMENĖ    inicijuotas likvidavimas
5 AUKŠTAKALNIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Sigita Gasiūnienė

8698 89368
gasigita@gmail.com

6 ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS
BAJORŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Inga Belovienė

8628 34156,
varkutukas@gmail.com

7 BOBRIŠKIO BENDRUOMENĖ   veikla sustabdyta
8 KAIMO BENDRUOMENĖ “ČEDASAI  

 inicijuotas likvidavimas

9 DIDSODĖS KAIMO BENDRUOMENĖ Dainius Luibys 860072049,
dainiusluibys@gmail.com 
10 DUOKIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Giedrė
Dagienė
8620 50813,
giedredag@gmail.com 
11 JUODUPĖS MIESTELIO BENDRUOMENĖ
www.juodupe.lt
Zenonas Viduolis

8610 03531,
turdvaris@gmail.com

12 JŪŽINTŲ KAIMO BENDRUOMENĖ    
13 KAIRELIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Danutė Vaičiulienė

8622 79998,
l.dance0325@gmail.com

14 KALVIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Facebook paskyra
Stasė Gruoblienė

8682 36339,
kalviukn@gmail.com

15 KRIAUNŲ BENDRUOMENĖ
www.kriaunos.lt
Eugenijus Driskius

8611 94355,
eugenijus.driskius@gmail.com

16 LAIBGALIŲ BENDRUOMENĖ
www.laibgaliai.lt
Vanda Cicika

8670 92872,
vcicika5@gmail.com

17 LAILŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.lailunai.lt
Rita Inčiūrienė

8604 06579,
rita.inciuriene@gmail.com 

18 LAŠŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Aldona
Vingelienė

8695 01263
aldonavingeliene@gmail.com

19 LUKŠTŲ KAIMO BENDRUOMENĖ "VERSMĖ" Vidmantas Maželis  8685 77109
vidmantas.mazelis@gmail.com 
20 KAMAJŲ BENDRUOMENĖ
www.kamajubendruomene.lt
Jolanta Vygelienė

8612 48054,
jolavy@gmail.com

21 ROKIŠKIO RAJONO
KAVOLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ
Danutė Kirstukienė

8686 23404,
utekir@gmail.com

22 KAZLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Alvydas Mackus

8612 38237
alvydas.mackus@gmail.com

23 KONSTANTINAVOS BENDRUOMENĖS SANTALKA Irena Žindulienė

8621 19221,
irena.zind@gmail.com

24 OBELIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
www.obeliai.eu
Virginijus Pupelis 865053422
obeliu.bendruomene@gmail.com  
25 ONUŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Elena Blažienė 8620 32192
elena.blaziene@gmail.com; 
26 KAIMO BENDRUOMENĖ "PAKRIAUNA" Ala Nikitina

8652 06855
nikitina.ala@gmail.com

27 ROKIŠKIO RAJONO PANEMUNĖLIO GEL. ST.
KAIMO BENDRUOMENĖ Informacija Facebook.com
   inicijuotas likvidavimas
28 PANEMUNĖLIO KRAŠTAS, asociacija Inga Driskiuvienė

8612 25064
ingadriskiuviene@gmail.com 

29 PANEMUNĖLIO MIESTELIO BENDRUOMENĖ
Informacija Facebook.com
Vaida Oškienienė

8615 49926

panemuneliomst@gmail.com

30 PANDĖLIO MIESTO BENDRUOMENĖ
www.pandelys.eu

Vladas Tokarevas

8611 14976
vld.tokarevas@gmail.com 

 
31 PANEMUNIO KAIMO BENDRUOMENĖ
www.panemunis.lt
Vitalija Pivoriūnienė

8674 40692
panemuniobendruomene@gmail.com

32

RAGELIŲ BENDRUOMENĖ

 

   
33 SALŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
www.salubendruomene.lt
Rasa Kalnietienė 8620 15068
rasa.kalnietiene@vipt.lt 
34 SĖLYNĖS KAIMO BENDRUOMENĖ    
35 ROKIŠKIO RAJONO
SKEMŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Rima Juozapavičienė

8686 99116,
rimos.j@gmail.com 

36 SRIUBIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Laima Kaladienė

8688 73721,
laima.kaladiene@gmail.com

37 SUVAINIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ Darius Gurklys

8687 94783,
dariusgurklys0@gmail.com

38 VERKSNIONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ Lina Zolubienė

8616 39225,
dviragisstar@gmail.com

39 ŽIOBIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ
www.ziobiskis.lt
Aušra Kežutienė

8613 94223,
ziobiskiobendruomene@gmail.com

 40

ASOCIACIJA
„MŪSŲ JŪŽINTAI“

Gintarė Vinciūnienė 

8607 08123
musujuzintai@gmail.com 

41

ASOCIACIJA “SARTAI MANO KRAŠTAS”

Edvinas Vavilovas

8606 74720

sartaimanokrastas@gmail.com

 

KITŲ KAIMO NVO SĄRAŠAS

1

Žiobiškio jaunimo centras "Šilas"
Eglė Griciūtė
8662 43365
 

2

Jaunimo Bendrija "Sėlos Ramuva"
Violeta Kazlauskienė
8686 23413

3

Draugija "Kuparas" 
Jūratė Puslienė


Konsultantai seniūnijose

Juodupės 
Jūžintų Eglė Nikštuvienė mob. 8612 24336, el. paštas: e.nikstuviene@post.rokiskis.lt
Kamajų Loreta Barauskaitė tel. nr. 8 458 27 242, el. paštas: loreta.barauskaite@post.rokiskis.lt
Kriaunų Ramunė Širvinskienė tel. nr. 8 458 41 824, mob. 8620 32282, el. paštas: r.sirvinskiene@post.rokiskis.lt
Obelių Neringa Vaikutė tel. nr. 8 458 78846, mob. 8 658 36540, el. paštas: n.vaikute@post.rokiskis.lt
Panemunėlio Sigita Gasiūnienė tel. nr. 8 458 63 332 , mob. 8698 55 857, el. paštas: s.gasiuniene@post.rokiskis.lt
Pandėlio Zita Bernotienė tel. nr. 8 458 79 163, el. paštas: z.bernotiene@post.rokiskis.lt
Rokiškio k. sen. - Marė Jasinevičienė, tel. nr. 8 458 52 548, mob. 8620 14 018, el. paštas: mjasineviciene@post.rokiskis.lt
Kazliškio Roma Kvedaravičienė tel. nr 8 458 42725, mob.  8687 95518, el. paštas:  r.kvedaraviciene@post.rokiskis.lt 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai