Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Kairelių bendruomenė plačiai paminėjo soc. projekto pabaigtuves
Naujienos

Lapkričio 19 d. į Gediškius, naująsias Kairelių bendruomenės veikloms suremontuotas patalpas, traukė svečiai. Turimas buvusios parduotuvės patalpas bendruomenė įrengė savo socialinio verslo projekto idėjai plėtoti. Tai dalis braškių kodu vadinamo projekto, kurį finansuoja Rokiškio rajono vietos veiklos grupės strategija "Rokiškio kaimo strategija 2014-2020" ir iš dalies prie nefinansuojamų išlaidų prisideda savivaldybė.

Bendruomenės pirmininkė Dantutė Vaičiulienė su Gediškių vaikais parengė programą. R.Stankevičiūtės-Vilimienės foto.

Skaityti daugiau

Apie VVG nuotoliniame "Spiečiuje"
Naujienos, 2021-11-09

„Spiečiaus“ dalyviai lapkričio 9 d. turėjo progos pasigilinti į Rokiškio rajono vietos veiklos grupės strategijos "Rokiškio kaimo strategija 2014-2020" jiems teikiamas galimybes. VPS administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė Rokiškio organizuotame nuotoliniame renginyje pristatė strategijos reikšmę teritorijai, įgyvendinamus projektus ir gautą papildomą finansavimą, pagal kurį planuojamas verslo projektų surinkimas.  

Skaityti daugiau

Vietos projektai: visi Kamajų kraštai aktyviai darbuojasi
Naujienos, 2021-10-29

Spalio 28 d. VVG specialistai surengė įgyvendinamų projektų apžiūrą Kamajų seniūnijoje. Kamajų bendruomenė jau priartėjo prie projekto "Kamajų miestelio istorijos, poeto ir kunigo Antano Strazdo muziejaus įkūrimas" užbaigimo etapo, surengė šventę pasidžiaugti visuomenei savo projektiniais pasiekimais –poeto kun. Antano Strazdo muziejumi šv. Kazimiero koplyčioje.  Sparčiai į priekį juda ir kiti šioje seniūnijoje įgyvendinami projektai – Roberto Brazio, Duokiškio kaimo bendruomenės, Rokiškio tautodailininkų asociacijos.

Robertas Brazys papasakojo apie darbų eigą ir apie vis naujus gimstančius sumanymus Brazylijoje (nuotraukoje iš kairės VVG savanorė Viltė Tunaitytė ir VVG pirmininkė Milda Ulevičienė). Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės foto.

Skaityti daugiau

Kriaunų varpas sugrįžo į Kriaunas
Naujienos, 2021-10-29

Paskutinį spalio penktadienį legendinis Kriaunų varpas, vienas seniausių varpų Baltijos šalyse, sugrįžo į Kriaunas ir buvo iškeltas virš bažnyčios. Tai Kriaunų Dievo Apvaizdos parapijos projekto „Kriaunų varpas – sėlių krašto žmonėms“ viena iš veiklų. Projektas finansuojamas Rokiškio rajono vietos veiklos grupės strategijos lėšomis.

Skaityti daugiau

ŽENKLAS. Bendruomenės rūpestis ir įsipareigojimas

Lapkričio 20 d. vilnijant folkloro ansamblio "Kupolė" dainoms Ažubrastyje pašventintas naujas granitinis ženklas (vietoj buvusio betoninio) Lokio rinktinės Mykolo Kazano būrio partizanams ir jiems talkinusiems vietos gyventojams. Šventinėje ceremonijoje dalyvavo penki Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro darbuotojai, bendruomenė. Jos rūpesčiu ženklas partizanams atnaujintas. Per iškilmes bendruomenės pirmininkas Eugenijus Driskius sakė, kad puoselėti istoriją yra kriauniškių bendruomenės misija, iš čia kyla noras telktis ir naujų darbų krašto labui idėjos. 

Plačiau portale "Rokiškio sirena" (spausti čia)

Savivaldybė renka paramos paraiškas verslui

Iki 2021 m. lapkričio 30 d. 18 val. Rokiškio rajono verslininkai gali teikti paraiškas savivadybei dėl paramos pagal Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą. Ši priemonė skirta finansiškai remti rajono smulkaus ir vidutinio verslo įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei kitas verslumą skatinančias priemones.

Plačiau savivaldybės tinklalapyje (spausti čia)

2021-ieji - iškilių kraštiečių metai

"Rokvestai" padėka už dėmesį sportui

UAB "Rokvesta", VVG narės, direktorius Algirdas Kazinavičius sulaukė Rokiškio rajono savivaldybės padėkos už bendradarbiavimą, pagalbą remiant sportą. Lapkričio 11-ąją rajono savivaldybės administracija surengė verslo apdovanojimus "Rokiškio verslo aitvarai". 

2021-ieji - iškilių kraštiečių metai

Savanorių iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“

Savanoriai kviečiami burtis į tinklą „Padėsiu mokyti(s)“. Iniciatyva yra skirta padėti moksleiviams mokytis kontaktiniu, nuotoliniu ar mišriu būdu. Minimali savanorystės trukmė yra 2 mėnesiai ir bent 4 valandos per savaitę. Savanoriai mokiniams teikia individualią arba grupinę pagalbą: pamokų metu mokyklose ir po jų, atliekant namų darbų užduotis, bendraudami su mokiniais, palaikydami juos emociškai ar motyvuodami.
Savanoriauti  kviečiami asmenys, sulaukę 16 m. amžiaus. Kiekvienas, norintis tapti „Padėsiu mokyti(s)“ savanoriu, dalyvauja mokymuose, o baigusiems savanorystę – įteikiami pažymėjimai.

Savanorių registracija: http://bit.ly/PadėsiuMokytisAnketa

Aktuali informacija Facebook profilyje Padėsiu mokyti(s)

Nuo rugsėjo 13 d. mažiau galimybių be galimybių paso

Valstybės lygio ekstremalios situacijos nutarime nuo rugsėjo 13 d. įsigaliojo nauji ribojimai asmenims, neturintiems galimybių paso.

Pilnas nutarimas "Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo" su pakeitimais (spausti čia)

Rugilės Balčiūnaitės pieš.

Prenumeruoti

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai