Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Planuojami kvietimai

VVG planuojami kvietimai teikti projektus pagal strategijos priemones

Kvietimo Nr. Metai Preliminari kvietimo data Strategijos premonės
VI 2020 Rugsėjo 1 d. - spalio 6 d.

I prioriteto priemonės Kultūros ir gamtos paveldas (LEADER-19.2-7) veiklos sritis: Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą (LEADER-19.2-7.6).

II prioriteto priemonės:

Priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (LEADER-19.2-SAVA-3)  veiklos sritis: „Parama mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas versle“ (LEADER-19.2-SAVA-3.1).

PriemonėsŪkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) veiklos sritys:

„Parama verslui pradėti“ (LEADER-19.2-6.2);
„Parama verslui plėtoti“  (LEADER-19.2-6.4).

VII 2021 Vasario 17 d. - kovo 26 d.

II prioriteto priemonės:

Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-1) veiklos sritis: „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (LEADER-19.2-SAVA-1.1).

PriemonėsBendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16) veiklos sritis:Parama bendradarbiavimui (vietos lygio populiarinimo veikla, skirta trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti)“ (LEADER-19.2-16.4).

PriemonėsŪkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) veiklos sritys:

„Parama verslui pradėti“ (LEADER-19.2-6.2);
„Parama verslui plėtoti“  (LEADER-19.2-6.4).

VIII 2021-2022 Gruodžio 6 d. - sausio 17 d. Priemonių likučiai (pagal situaciją).

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai