Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. VI kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra", "Kultūros ir gamtos paveldas" bei "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas". Projektai renkami nuo rugsėjo 1 iki spalio 6 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Planuojami kvietimai

VVG planuojami kvietimai teikti projektus pagal strategijos priemones

Kvietimo Nr. Metai Preliminari kvietimo data Strategijos premonės
VI 2020 Rugsėjo 1 d. - spalio 6 d.

I prioriteto priemonės Kultūros ir gamtos paveldas (LEADER-19.2-7) veiklos sritis: Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą (LEADER-19.2-7.6).

II prioriteto priemonės:

Priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (LEADER-19.2-SAVA-3)  veiklos sritis: „Parama mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas versle“ (LEADER-19.2-SAVA-3.1).

PriemonėsŪkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) veiklos sritys:

„Parama verslui pradėti“ (LEADER-19.2-6.2) (dėl lėšų stygiaus ši veiklos sritis nebus šaukiama);
„Parama verslui plėtoti“  (LEADER-19.2-6.4).

VII 2021 Vasario 17 d. - kovo 26 d.

II prioriteto priemonės:

Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-1) veiklos sritis: „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (LEADER-19.2-SAVA-1.1).

PriemonėsBendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16) veiklos sritis:Parama bendradarbiavimui (vietos lygio populiarinimo veikla, skirta trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti)“ (LEADER-19.2-16.4).

PriemonėsŪkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) veiklos sritys:

„Parama verslui pradėti“ (LEADER-19.2-6.2);
„Parama verslui plėtoti“  (LEADER-19.2-6.4).

VIII 2021-2022 Gruodžio 6 d. - sausio 17 d. Priemonių likučiai (pagal situaciją).

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai