Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

III kvietimas

 

III kvietimo projektų Pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai

Projektų atrankos komiteto 2019-07-04 posėdžio protokolo nutariamoji dalis

III Kvietimas teikti paraiškas pasibaigęs

III kvietimas (paprastas) teikti vietos projektus "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" paramai. 
Vietos projektų teikimo laikotarpis: 2019 balandžio 19 d. 9.00 val. - 2019 m. birželio 14 d. 16.00 val.

1. Kvietimo teikti vietos projektus skelbimas

2. Priemonių dokumentai

Priemonės „Kultūros ir gamtos paveldas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos srities „Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“ (kodas LEADER-19.2-7.6)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija 2019-05-29)

Finansavimo sąlygų aprašas (pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 
(pirminė redakcija)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija 2019-05-29)

Finansavimo sąlygų aprašas (pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 3 priedas (Verslo planas) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)
(pirminė redakcija)

FSA 3 priedas (Verslo planas)
(pirminė redakcija)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija 2019-05-29)

Finansavimo sąlygų aprašas (pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 3 priedas (Verslo planas) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)
(pirminė redakcija)

FSA 3 priedas (Verslo planas)
(pirminė redakcija)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) veiklos srities „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1.1)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija 2019-05-29)

Finansavimo sąlygų aprašas (pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 3 priedas (Verslo planas) 
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 4 priedas (Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė)
(aktuali redakcija 2019-05-29)

FSA 1 priedas  (Vietos projekto paraiška)
(pirminė redakcija)

FSA 3 priedas (Verslo planas) 
(pirminė redakcija)

FSA 4 priedas (Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė) 
(pirminė redakcija)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

 3. Bendrieji dokumentai

Kiti priedai ir nuorodos  ESIF įkainiai.  
  FSA 2 priedas (Jungtinės veiklos sutartis) (aktuali redakcija 2019-05-29)
FSA 2 priedas (Jungtinės veiklos sutartis) (pirminė redakcija)
 
  Vienos įmonės deklaracija.  
  Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.  
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.  
  ES sutarties veikimo I priedas, paieškoje surinkite I priedas.  

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai