Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Nariai kitos NVO

  Organizacijos pavadinimas Nuoroda
1 Rokiškio krašto turizmo draugija Kontaktai
2 Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ Tinklalapis
3 Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyrius Kontaktai
4 Pandėlio Švč M.Marijos vardo parapija Kontaktai
5 Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros-paramos fondas Tinklalapis
6 VšĮ Saviugdos centras Tinklalapis
7 J.Vienožinskio tėviškės bendruomenė Vizitinė kortelė
8 Medžiotojų klubas "Atžalynas"  
9 "Katalėjos" šeimyna Apie šeimyną
10 VšĮ "Ąžuolyno meškučių cirkas" Tinklalapis
11 Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras Tinklalapis
12 Rokiškio automobilių sporto klubas "Aukšta pavara" Tinklalapis
13 Asociacija „Kazliškio kooperacijos ir užimtumo centras“  
14 Draugija "Kuparas"  
15 VšĮ "Jaslina"  

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai