Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Planuojami kvietimai VPS 2014-2020

VVG planuojami kvietimai teikti projektus pagal strategijos priemones

Kvietimo Nr. Metai Preliminari kvietimo data Strategijos premonės
XVII 2024 Pirmasis pusmetis

Priemonių likučiai ir virškontraktavimo lėšos.

II prioriteto priemonė:

(Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (EURI-19.2-6) veiklos sritis:
„Parama verslui plėtoti“  (EURI-19.2-6.4).

 XVI 2024  Pirmasis pusmetis

Priemonių likučiai ir virškontraktavimo lėšos.

II prioriteto priemonė:

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis: „Parama verslui pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)

XV 2023 Antrasis pusmetis

Priemonių likučiai.

II prioriteto priemonė:

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (EURI-19.2-6) veiklos sritis:
„Parama verslui plėtoti“  (EURI-19.2-6.4).

XIV 2023 Pirmasis pusmetis

Priemonių likučiai.

II prioriteto priemonė:

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (EURI-19.2-6) veiklos sritis:
„Parama verslui plėtoti“  (EURI-19.2-6.4).

XIII 2023 Pirmasis pusmetis

Priemonių likučiai.

II prioriteto priemonė:

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis: „Parama verslui pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)

XII 2022 Lapkričio 24 d. - gruodžio 28 d.

Priemonių likučiai.

II prioriteto priemonė:

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (EURI-19.2-6) veiklos sritis:
„Parama verslui plėtoti“  (EURI-19.2-6.4).

XI 2022 Kovo 29 d. - gegužės 3 d.

II prioriteto priemonė:

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (EURI-19.2-6) veiklos sritis:
„Parama verslui plėtoti“  (EURI-19.2-6.4).

X 2022 Vasario 22 d. - kovo 28 d.

I prioriteto priemonė:

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ (LEADER-SAVA-5) veiklos sritis „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1)

II prioriteto priemonė:

Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-1) veiklos sritis: „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (LEADER-19.2-SAVA-1.1).

IX 2021-2022 Gruodžio 30 d. - 
sausio 31 d.

II prioriteto priemonė:

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) veiklos sritys:

„Parama verslui pradėti“ (LEADER-19.2-6.2);
„Parama verslui plėtoti“  (EURI-19.2-6.4).

VIII 2021 Rugsėjo 1 d. – spalio 29 d.

I prioriteto priemonė:

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ (LEADER-SAVA-5) veiklos sritis „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1)

II prioriteto priemonė:

Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-1) veiklos sritis: „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (LEADER-19.2-SAVA-1.1).

VII 2021 Vasario 17 d. - kovo 26 d.

II prioriteto priemonės:

Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-1) veiklos sritis: „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (LEADER-19.2-SAVA-1.1).

PriemonėsBendradarbiavimas“ (LEADER-19.2-16) veiklos sritis: „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ (LEADER-19.2-16.3).

PriemonėsŪkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) veiklos sritis:

„Parama verslui plėtoti“  (LEADER-19.2-6.4).

 

VI 2020 Rugsėjo 1 d. - spalio 6 d.

I prioriteto priemonės Kultūros ir gamtos paveldas (LEADER-19.2-7) veiklos sritis: Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą (LEADER-19.2-7.6).

II prioriteto priemonės:

Priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (LEADER-19.2-SAVA-3)  veiklos sritis: „Parama mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti kompetencijas versle“ (LEADER-19.2-SAVA-3.1).

PriemonėsŪkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) veiklos sritys:

„Parama verslui pradėti“ (LEADER-19.2-6.2) (dėl lėšų stygiaus ši veiklos sritis nebus šaukiama);
„Parama verslui plėtoti“  (LEADER-19.2-6.4).

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai