Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Planuojami kvietimai VPS 2023-2029

VVG planuojami kvietimai teikti projektus pagal strategijos priemones

Kvietimo Nr. Metai Preliminari kvietimo data Strategijos premonės
1 2024 III-IV ketvirčiai

1 priemonė: Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą

2 priemonė: Privataus verslo stiprinimas VVG teritorijoje

2 2025 III ketvirtis

1 priemonė: Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą

2 priemonė: Privataus verslo stiprinimas VVG teritorijoje

3 2026 II ketvirtis

1 priemonė: Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą

2 priemonė: Privataus verslo stiprinimas VVG teritorijoje

4 2026 III ketvirtis

3 priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtojimas

5 2027 II ketvirtis

1 priemonė: Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą

3 priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtojimas

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai