Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

VVG istorija

VVG misija

VVG vertybės

Istorijos akcentai

 

Rokiškio rajono VVG istorijos akcentai ir misija

Rokiškio rajono vietos veiklos grupės MISIJA
Rokiškio rajono vietos veiklos grupė – tai savanorišku darbu savo veiklą grindžianti organizacija, vienijanti  aktyvius  žmones iš nevyriausybinių  organizacijų,  savivaldos institucijų ir verslo struktūrų. VVG siekia gerinti gyvenimo kokybę kaime – kurti patrauklią kaimo aplinką, skatinti  vietos gyventojų socialinį, ekonominį aktyvumą ir stiprinti bendruomeniškumą.

VVG VERTYBĖS

Bendruomeniškumas, kaip įsitikinimas, jog esi atsakingas už savo veiksmus ir savo pasirinkimus toje bendruomenėje, kurioje gyveni.

Savanorystė, kaip laisvas apsisprendimas skirti savo laiko, kompetencijų ir savo patirties visuomenės naudai.

Iniciatyvumas, kaip gebėjimas savarankiškai pradėti ir kitus paskatinti veikti.

Inovatyvumas, kaip sėkmingas naujų idėjų ir metodų taikymas.

Paveldo puoselėjimas, kaip tapatumo vertybė, stiprinanti žmogaus ir krašto ryšį.

Skaidrumas, kaip suprasta pareiga veikti sąžiningai, matomai, nuspėjamai ir suprantamai.

Atvirumas, kaip suvoktas organizacijos atvirumas naujiems nariams, pritariantiems organizacijos vertybėms, misijai ir veiklai.

Pilietiškumas, kaip suprastas įsipareigojimas savo valstybei, tautai, jos vertybėms.

2017-01-01 VVG vienija 127 narius.

ISTORIJOS AKCENTAI

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė (VVG), susikūrė 2007 m. vasario mėnesį. Impulsas jai atsirasti buvo 2007 m. sausio 25 d. Rokiškyje įvykęs susitikimas su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos bei VšĮ Utenos regiono bendruomenės fondo atstovais, kuriame akcentuota Kaimo plėtros proceso LEADER programa bei jos teikiamos galimybės. 

VVG steigėjai (pasirašė Rokiškio rajono vietos veiklos grupės steigimo sutartį)

Birutė Bagdonienė

Gintaras Styra, VVG garbės narys (1966-06-02 - 2019-04-03)

Kristina Stonikaitė 

Steigiamasis Rokiškio r. VVG susirinkimas įvyko 2007 m. vasario 7 d. Rokiškio r. VVG juridinių asmenų registre įregistruota 2007 m. balandžio 3 d. Rokiškio r. vietos veiklos grupė buvo suformuota, taikant esminius LEADER metodo reikalavimus bei principus: teritorinio vientisumo, „iš apačios į viršų“, lygiavertiškumo, viešumo, įtraukimo, skaidrumo, partnerystės.

2008 m. balandžio 4 d. Rokiškio r. VVG pateikė paraišką ir sulaukė finansavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“.

2009 m. gegužės 5 d. vykusiame visuotiniame rinkiminiame VVG narių susirinkime buvo patvirtinta nauja asociacijos įstatų redakcija.

2009 m. liepos 17 d. Rokiškio rajono vietos veiklos grupės konferencijoje pristatyta ir patvirtinta pirmoji Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategija (8 mln. 980 tūkst. Lt, iš jų 7 mln. 480 tūkst. Lt vietos projektams finansuoti. Įsipareigota, kad VVG įgyvendins rajone ne mažiau, kaip 41 vietos projektą.). Su 2010 m. birželio 7 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašyta Strategijos įgyvendinimo sutartis.

2009 m. birželio 30 d. Rokiškio r. VVG tapo Lietuvos kaimo tinklo nare.

2009 m. gruodžio 17 d. Rokiškio r. VVG tapo vietos veiklos grupių tinklo nare.

2010 m. vasario 9 d. pradėtas formuoti biuras (2010-02-09 finansininku/projektų vadybininku priimtas dirbti Valentinas Morkūnas, 2010-04-02  konsultante/projektų vadybininke - Dovilė Pučinskinskienė, 2010-11-03 projekto vadove - Raimonda Stankevičiūtė Vilimienė.

2010 m. rugpjūčio mėnesį startavo Rokiškio r. VVG interneto svetainė.

2010 m. rugsėjo 25 d. surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Jungtis - sėliai“.

Nuo 2012 metais tradicinėje rajono žemdirbių šventėje VVG pagerbia ūkininkus, kurie kaskart atsiliepia į kaimo nevyriausybininkų pagalbos prašymus. Šie apdovanojimai tampa tradicinias.

2012 -2014 m. buvo renkami geriausi strategijos projektai, idėjos ir vykdytojai. Nominacijos: "Nauja tradicija/įvykis vietovėje"; "Bendruomenė, įtraukusi daugiausia gyventojų į projekto veiklas (proc. nuo gyventojų skaičiaus)"; "Bendruomenė, sutelkusi didžiausią projekto savanorių komandą (dirbusią prie projekto veiklų)"; "Ryškiausia nevyriausybinė organizaciją" renka www.rokiskiovvg.lt puslapio lankytojai.

2013 m. spalį 12 vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų patirties semtis važiavo į tarptautinę kelionę po Vokietiją ir Prancūziją.

2013 spalio 24-25 dienomis Rokiškio rajono VVG 25 žmonių komanda dalyvavo pirmajame „Atrastos istorijos“ renginyje - dviejų dienų konferencijoje (amatų dirbtuvėse) Ludzoje (Latvijos Respublika).

2014 m. sausyje startavo teritorinio projekto pagrindinis produktas - internetinis informacinis portalas apie ekonomines veiklas Rokiškio, Biržų, Pasvalio kaimiškose teritorijose www.sukįkaimą.lt. Į projektą kaip partneriai įtraukti kaimo bibliotekininkai, seniūnijų atstovai ir kaimo bendruomenių lyderiai. xx įkurta asociacija "Suk į kaimą" (nariai - projekto partneriai).

2014 - 2016 m. Lietuvos vietos veiklos grupių tinklo valdyboje Panevėžio apskričiai atstovavo Rokiškio rajono VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.

2014-02-16 Rokiškio rajono mero Vytauto Vilio padėkos raštais apdovanotos dvi Rokiškio rajono vietos veiklos grupės narės - Dovilė Pučinskienė ir Audronė Baltuškaitė.

2014-03-11 TV3 projekte „Lietuvos garbė 2014" apdovanota Antanšės bendruomenės centro pirmininkė, bibliotekininkė Ritė Gernienė už tai, kad savo namuose 10 metų saugojo biblioteką.

2014 m. balandis. 15 Rokiškio VVG narių drauge su kolegomis iš kitų šalies vietos veiklos grupių dalykinėje kelionėje Kroatijoje sėmesi patirties iš vietinių veiklos grupių.

2014-04-25 konferencijoje - visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime "VVG strategijos kaimui" aptartos naujo strateginio laikotarpio gairės.

2014-04-25 visuotiniame susirinkime už išskirtinį indėlį ir pastangas vystant Rokiškio VVG veiklą garbės nario vardas suteiktas Gintarui Styrai.

2015-05-15 baigėsi tarptautinio bendradarbiavimo projektas su latviais akronimu "Atrasta istorija". VVG suformavo pirmąjį Rokiškio kaimiškoje teritorijoje dvarų mašrutą. xxx Rokiškio rajono VVG įkūrė VšĮ "Savas Rokiškis" (nuo jos dalininke tapo ir Ludzos vietos veiklos grupė).

2015 m. per projektą sukurta ir startavo interneto svetainė "Savas Rokiškis", skirtas Struvės geodezinio lanko Gireišių punktui aktualinti ir kitiems Rokiškio kaimiškoje teritorijoje kuriamiems turistiniams maršrutams populiarinti.

2015 m. rugpjūčio 18 d. konferencijoje-visuotiniame susirinkime patvirtinta antroji Rokiškio rajono vietos veiklos grupės parengta kaimiškos vietovės strategija "Rokiškio kaimo strategija 2014-2020". Sutartis su Nacionaline mkėjimo agentūra pasirašyta 2016 m. rugsėjo 20 d.  (skirta 2 149 975 Eur).

VVG teritorijos vizija. Rokiškio r. kaimo vietovės taps patrauklesnės jame gyvenantiems ir atvykstantiems. Pagerėjus kaimo infrastruktūrai ir gyvenimo kokybei, stiprės ir plėtosis konkurencingi verslai. Vietos bendruomenės stiprins viešųjų paslaugų ir socialinių verslų plėtrą. Tradicijos, papročiai, kraštovaizdis, kultūros paveldas taps kaimo traukos objektais.

2016 m. vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Rokiškio rajono meras padėkos raštais apdovanojo Virginiją Ardavičienę ir Aušrą Kriovę, kurių kandidatūras apdovanojimams pristatė vietos veiklos grupė.

2016 m. birželio 14 d. Rokiškio rajono VVG pakvietė į eksperimentinę rezistencinių kovų kelionę po Rokiškio rajoną (bus siekiama sukurti maršrutą).

2016 m. per Kultūros tarybos finansuotą projektą „Struvės paminklo jubiliejus ir teritorijos perspektyvos“ sukurtas Struvės Gireišių punkto maršrutas, spalio 28 d. vyko baigiamasis tarptautinis projekto renginys, skirtas šio UNESCO saugomo paminklo jubiliejinėms paminėjimo iškilmėms, maršruto pristatymui ir naujoms paminklo populiarinimo idėjoms.

2017 m. Vasario 16-osios proga Rokiškio rajono mero padėkos raštu apdovanojamas Rokiškio rajono vietos veiklos grupės ilgametis narys, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Saulis.

2017 m. gruodžio 8 d. vyko VVG 10- mečio šventė. Jos metu Rokiškio rajono vietos veiklos grupės Garbės nario vardas buvo suteiktas buvusiam pirmininkui Valentinui Šedžiui. 

2017 m. rugpjūčio 25 d. - gruodžio 31 d. "Savas Rokiškis" kartu su rajono gimazijomis vykdė projektą „Noriu byloti“. Per projektą sukurtas XX. a. Lietuvos nepriklausomybės kovų maršrutas Rokiškio krašte, išleisti maršruto žemėlapiai, surengta moksleivių fotografijų paroda. Gimanzistai taip pat kūrė tekstus ir įgarsino maršruto audiogidus. Projektąą remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė.  

2018 m. sausio - kovo mėnesiais vyko I kvietimas teikti vietos projektus pagal 4 priemones. Sulaukta 6 paraiškų.

2019 kovo mėne. vyko III kvietimas teikti vietos projektus pagal 4 priemones. Sulaukta 6 paraiškų.

2019 rugsėjo mėn. vyko IV kvietimas teikti vietos projektus pagal 3 priemones. Sulaukta 5 paraiškų.

2019 liepos - gruodžio mėn. vykdomas Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas "Kultūros pilgrimų kryptis - Rokiškio kraštas". Pagaminta stendų paroda apie iškiliausius rajono dvasininkus, kultūros vertybes, surengta 10 parodų - renginių - koncertų, parengti ir pristatyti istoriniai pranešimai, suskaitmenintas maršrutas įkeltas į www.savasrokiskis.lt

2019 spalio 11 dieną, Obelių gimnazijoje vyko susitikimas - diskusija apie kraštietį profesorių Mykolą Römerį ir jo atminimo žymenis. Renginį organizavo Rokiškio r. VVG kartu su Obelių gimnazija, Lietuvos istorijos institutu, Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondu, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centru.

2020 vasario mėn. VVG tapo tarptautinio profesionalių teatrų festivalio "Vaidiname žemdirbiams" rėmėja - visiems dalyvavusiems teatrams dovanojo 2020 metų (piligrimų) kalendorius.

2020 birželio - liepos mėn. vyko V kvietimas teikti vietos projektis pagal 3 priemones. Sulaukta 11 paraiškų. 

2020 rugpjūčio 8 d. Rokiškio rajono bendruomenių asociacija kartu su VVG organizavo pirmąją rajono bendruomenių šventę "Tik kartu mes sėkmingi". 

* * *

2021 m. visuotiniame susirinkime suformuota devintoji nuo VVG veiklos pradžios valdyba. VVG valdyboje 20 narių.

VVG pirmininkai

2007 -2008 m. Genė Kažemėkienė, VVG garbės narė (1953-12-23 - 2010-07-01)

2008 – 2011 m. Valentinas Šedys, VVG garbės narys

2011 - 2021 m. Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė

Nuo 2021 m. Milda Ulevičienė

VVG valdybos pirmininkai

2007 – 2009 m. Vytautas Vilys

2009 - 2011 m. Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė

2011 - 2013 m. Vidmantas Kanopa

2013 m. 01-04 Albinas Urbonas

2013 - 2015 m. Vytautas Vilys

2015  - 2018 m. Valerijus Rancevas

2018 - 2019 m. Lina Meilutė-Datkūnienė

Nuo 2019 - Vidas Joneliūkštis

Bendradarbiavimo sutartys

2009-03-03 su Biržų rajono vietos veiklos grupe.

2010-09-25  su asociacija „Kaimo partnerystė Sėlija“ (Aknystė, Latvijos Respublika), Biržų rajono, Kupiškio rajono, Rokiškio rajono, Utenos regiono, Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupėmis.

2010-11-03 susitarimas tarp 11 vietos veiklos grupių: Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Biržų, Utenos, Panevėžio, Ignalinos, Anykščių, Molėtų, Zarasų, Švenčionių.

2012-05-17 su Pasvalio ir Biržų rajonų vietos veiklos grupėmis.

2011 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetu.

2013 rugsėjį patvirtintas Rokiškio rajono vietos veiklos grupės ir Latvijos „Ludzos rajono partnerystės“ tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Atrasta istorija".

2013-12-13 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Rokiškio rajono ir Pandivere (Estija) vietos veiklos grupių. Bendru jungiamuoju tašku ateities projektams įgyvendinti tapo Struvės geodezinis punktas Gireišiuose (Panemunėlio seniūnija).

2014-12-13 vyko tarptautinė konferencija – visuotinis narių susirinkimas „Leader programa verslui ir jaunimui“. Jos metu bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su Belovežo girios vietos veiklos grupe, atstovaujama pirmininko Eugeniaus Kowalski ir Ispanijos Montano de Riano vietos veiklos grupe, atstovaujama vicepirmininko Eduardo Konteno.

2015-05-29 bendradarbiavimo sutartis pasirašyta su ADRI Valladolid Norte vietos veiklos grupe, atstovaujama pirmininko Jose Andres Garsia Moro.

2016-02-11 dvi Rokiškio krašto vietos veiklos grupės - kaimo ir miesto, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojo bendradarbiauti stiprinant Rokiškio krašto žmonių bendrumo jausmą ir telkti juos krašto plėtros idėjai.

2017 liepą Rokiškio rajono vietos veiklos grupė ir Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyrius bendradarbiavimo sutartimi įsipareigojo bendradarbiauti įgyvendinant socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką priemones.
* * *

2019 lapkričio mėn. Rokiškio r. VVG gavo akreditaciją priimti jaunimo savanoriškos tarnybos savanorius. 2023 sausio 9 d. akreditacija pratęsta dar 3 metams.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai