Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

I kvietimas

I kvietimo projektų Pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai

Projektų atrankos komiteto 2018-06-28 posėdžio protokolo nutariamoji dalis

I Kvietimas teikti paraiškas pasibaigęs

I kvietimas (paprastas) teikti vietos projektus "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" paramai

Vietos projektų teikimo laikotarpis: 2018 m. nuo sausio 23 d. nuo 9 val. iki kovo 23 d. 16 val. 

1. Kvietimo teikti vietos projektus skelbimas

2. Priemonių dokumentai

Priemonės „Kultūros ir gamtos paveldas“ (LEADER-19.2-7)  veiklos sritis „Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“ (kodas LEADER-19.2-7.6)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ (LEADER-SAVA-5)  veiklos srities „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) 
(aktuali redakcija 2019-04-05)

Finansavimo sąlygų aprašas (pirminė redakcija)

FSA 1 priedas  (Vietos projekto paraiška)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) 
(aktuali redakcija 2019-04-05)

Finansavimo sąlygų aprašas (pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)

FSA 3 priedas (Verslo planas)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)

FSA 3 priedas (Verslo planas)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

 3. Bendrieji dokumentai

Visoms kvietimo priemonėms  Įkainiai. Daugiau informacijos rasite čia.  
Visoms kvietimo priemonėms  FSA 2 priedas (Jungtinės veiklos sutartis)  
Visoms kvietimo priemonėms Vienos įmonės deklaracija. Daugiau informacijos rasite čia.   
Priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija. 
Daugiau informacijos rasite čia.
 
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.
Daugiau informacijos rasite čia.
 
  ES sutarties veikimo I priedas, paieškoje surinkite I priedas.
Daugiau informacijos rasite čia.
 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai