Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

V kvietimas

V kvietimo projektų Pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai

Projektų atrankos komiteto 2020-08-27 posėdžio protokolo nutariamoji dalis

V Kvietimas teikti paraiškas pasibaigęs

V kvietimas (paprastas) teikti vietos projektus "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" paramai. 

Vietos projektų teikimo laikotarpis: 2020 birželio 10 d. 9.00 val. - 2020 m. liepos 17 d. 17.00 val.

1Kvietimo teikti vietos projektus skelbimas

2. Priemonių dokumentai

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija
2021-12-02)

Finansavimo sąlygų aprašas 
(pirminė redakcija)

 

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška

FSA 3 priedas (Verslo planas

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija
2021-12-02)

Finansavimo sąlygų aprašas
(pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška

FSA 3 priedas (Verslo planas

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ (LEADER-SAVA-5)  veiklos srities „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)
(aktuali redakcija
2021-12-02)

Finansavimo sąlygų aprašas
(pirminė redakcija)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)


 3. Bendrieji dokumentai

Kiti priedai ir nuorodos  ESIF įkainiai.  
  FSA 2 priedas (Jungtinės veiklos sutartis)  
  Darbo užmokesčio valandos įkainis bruto  
  Vienos įmonės deklaracija.  
  Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.  
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.  
  ES sutarties veikimo I priedas, paieškoje surinkite I priedas.  

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai