Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Lyderystės modeliai

Gegužės 23 d. Panevvėžio apskrities vietos veiklos grupių aktyvą Vietos veiklos grupių  tinklas sukvietė į Raubonis, Pasvalio r. sav. aptarti lyderystės modelių, kurie leistų vėl pakelti bendruomenių projektinio aktyvumo temperatūrą. Šiuo metu tai ypač aktualu VVG, kurios stoja prie naujų strategijų starto linijos. Seminaras - dirbtuvės "LEADER modelių dirbtuvės" finansuojamos Lietuvos kaimo tinklo lėšomis.

Prie Raubonių malūno dirbtuvių dalyviai.

 

Dalyviai įsitraukė į diskusijas apie lyderystę, teisės aktų keitimo problematiką, didelę administracinę naštą, tenkančią vietos veiklos grupių biurams. Apibendrindami dalyviai pažymėjo, kad svarbiasias VVG biuro darbuotojų veiklos baras turėtų būti tinklų, ryšių tarp vietos kaimo veikėjų - NVO, valdžios, verslo, ūkininkų, biudžetinių įstaigų, ypač kultūros ir švietimo, - stiprinimas, motyvavimas imtis projektų ir palaikymas viso proceso metu.

Vaidotas Gikis, malūno ir vilnų karšyklos Raubonyse prikėlimo iniciatorius, dalijosi savo keliais ir suklupimais, kurie neišvengiamai lydi entuziastus. 

Malūno virtuvėje dirbtuvių dalyvės išbandė kulinarinį meistriškumą - buvo lipdomos bandelės su lašinukų ir su varškės įdarais. Pirmoji dešinėje - mokytoja, ne mažiau nei vyras Vaidotas įkvepianti Gintarė. Ji malūne taip pat veikia kaip edukatorė.

 Dirbtuvių diskusijos.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai