Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Valdyba pritarė XVII kvietimui

Gegužė pabaigoje nuotoliniu būdu posėdžiavusi VVG valdyba pritarė XVII kvietimui teikti vietos projektus ir diksutavo apie NMA sprendimą dėl galimybių finansuoti rezerviniame sąraše esančius 3 XVI kvietimo projektus.  

VPS administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė XVII kvietimo dokumentus. Kvietimas rengiamas pagal vieną veiklos sritį, skirtą privačiam verslui: „Parama verslui plėtoti“ Nr. EURI-19.2-6.4 XVII kvietimo dokumentus VVG rengė savarankiškai. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: virškontraktavimo lėšos 80 000,00 Eur ir veiklos srities lėšų likutis 2 794,00 Eur. Kvietimo laikas suplanuotas 2024 m. birželio 19 d. 00 val. iki 2024 m. liepos 19 d. 24 val.

Taip pat buvo pristatyta informacija, kad VVG XVI kvietimo rezerviniame sąraše turi 3 projektus, kurie galėtų būti finansuojami. 2024-05-22 susitikime su ŽŪM informuota, kad bus galima šiuos projektus finansuoti iš papildomumų virškontraktavimo lėšų. Šiuo metu vyksta 2014-2020 VPS paramos skyrimo ir skaičiavimo metodikos derinimas. Metodiką planuojama patvirtinti birželio viduryje, po to bus galima perkelti projektus iš rezervo į tinkamumo vertinimą. Kad projektai būtų perkelti į tinkamumo vertinimą, reikės valdybos sprendimo.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai