Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

2023-ųjų jubiliejai ir kitos šventės

Sveikiname narius, šiemet švenčiančius asmeninius jubiliejus!

Gražiną Švanienę 

Jovitą Stočkuvienę

Laimą Samuilovienę

Laurą Kubiliūtę

Leonardą Šablinską

Mildą Ulevičienę

Valdą Adamonį

Valerijų Aleinikovą

Vandą Ciciką


Taip pat sveikiname juridinius narius

20 metų įkūrimo proga: 

Aukštakalnių kaimo bendruomenę

Duokiškio kaimo bendruomenę

Rokiškio rajono Kavoliškio kaimo bendruomenę

Konstantinavos bendruomenės santalką

Obelių bendruomenės centrą

Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenę

Rokiškio rajono Juodupės miestelio bendruomenę

10 metų įkūrimo proga: 

J. Vienožinskio tėviškės bendruomenę

UAB „Intellmedia Solutions“

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai