Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

- Dokumentų formos

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-06-19) 
(Aprašas WORD dokumente)

Dokumentai VP vykdytojams
 
Dokumentai VP administravimui
Galutinė ir metinė ataskaita   1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai
    3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas
Pavyzdinė vykdymo sutarties forma (aktuali redakcija nuo 2019-09-20)   6 priedas. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
13 priedas. Socialinio verslo vykdymo gairės   7 priedas. Kontrolinis žymų lapas
    10 priedas. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita
Mokėjimo prašymo forma   11 priedas. Vietos projekto tinkamumo vertinimo ataskaita
Vykdymo sutarties forma (nebegalioja nuo 2019-09-20)   12 priedas. Naujų darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo nustatymo lentelė
    14 priedas. Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
    16 priedas. Informacija dėl metodinės pagalbos
    17 priedas. Vietos projekto paraiškos vertinimo ataskaitos forma
    19 priedas. VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė PAKui
    21 priedas. PAK posėdžio dėl lėšų vietos projektams skyrimo darbo organizavimo suvestinės forma (nuo 2018-12-21)
    34 priedas. Paramos sutarties/ projekto keitimo tikrinimo klausimynas
    NMA agreguotos ataskaitos forma
    PAK darbo reglamentas
    FSA forma

 

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2019-02-15 iki 2019-06-19)

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2018-12-13 iki 2019-02-15)

Dokumentai VP vykdytojams
 
Dokumentai VP administravimui
12 priedas. Naujų darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo tvarka   1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai

13 priedas. Socialinio verslo vykdymo gairės
  2 priedas. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai
VP Galutinė ir metinė ataskaita   3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas
25 priedas. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus   4 priedas. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma
26 priedas. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė   5 priedas. Bylos viršelio forma
28 priedas. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma   6 priedas. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
    7 priedas. Kontrolinis žymų lapas
    10 priedas. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita
Vykdymo sutarties forma   11 priedas. Vietos projekto tinkamumo vertinimo ataskaita
    14 priedas. Išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
    15 priedas. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaita
    16 priedas. Informacija dėl metodinės pagalbos
    17 priedas. Agreguotos vertinimo ataskaitos PAKui forma
    19 priedas. VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė PAKui
    22 priedas. Išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos
    22 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės)
    22 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės)
    22 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita
    23 priedas. Mokėjimo prašymų registro forma
    24 priedas. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas
    26 priedas. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo
    29 priedas. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas
    31 priedas. Paklausimas dėl paramos skyrimo
    32 priedas. Vykdymo sutarties rengimo tikrinimo forma
    Agreguotos ataskaitos po tinkamumo vertinimo forma
    Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (Agreguotų ataskaitų)
    Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
    Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
    Projektų atrankos komiteto nario balsavimo raštu dėl vietos projektų paraiškų anketa
    PAK protokolo forma
    Sprendimas dėl VP tvirtinimo rašytine procedūra
    PAK darbo reglamentas

 

 

Administravimo procedūrų aprašas (redakcija nuo 2018-06-12 iki 2018-12-12)

Dokumentai vietos projektų vykdytojams

Galutinė ir metinė ataskaita
25 priedas. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus
26 priedas. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
28 priedas. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma

Vietos projektų administravimo procedūros

1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai
2 priedas. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai
3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas
4 priedas. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma
5 priedas. Bylos viršelio forma
6 priedas. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
7 priedas. Kontrolinis žymų lapas
10 priedas. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita
11 priedas. Preliminaraus vietos projekto išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaita
12 priedas. Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
c
14 priedas. Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
15 priedas. Agreguotos vertinimo ataskaitos PAKui forma
17 priedas. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
19 priedas. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbo organizavimo suvestinė
20 priedas. Pavyzdinės išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos
20 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės)
20 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės)
20 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita
21 priedas. Mokėjimo prašymų registro forma
22 priedas. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas
24 priedas. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo
27 priedas. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas

Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Projektų atrankos komiteto nario balsavimo raštu dėl vietos projektų paraiškų anketa
PAK protokolo forma

Administravimo procedūrų aprašas (Negaliojanti redakcija nuo 2017-10-25)

Dokumentai vietos projektų vykdytojams
Galutinė ir metinė ataskaita
25 priedas. Informacija apie planuojamus savanoriškus darbus
26 priedas. Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
28 priedas. Pranešimo apie planuojamus mokymus forma

Vietos projektų administravimo procedūros
1 priedas. Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo veiksmų atlikimo terminai
2 priedas. Nuolatiniai bylų administravimo veiksmai
3 priedas. Vietos projektų paraiškų registravimo žurnalas
4 priedas. Dokumentų apyrašo pavyzdinė forma
5 priedas. Bylos viršelio forma
6 priedas. Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas
7 priedas. Kontrolinis žymų lapas
10 priedas. Pridėtinės vertės vertinimo ataskaita
11 priedas. Preliminaraus vietos projekto išlaidų tinkamumo vertinimo ataskaita
12 priedas. Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo tvarka
13 priedas. Įvertintos vietos projekto paraiškos vertinimo peržiūros ataskaita
14 priedas. Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus
15 priedas. Agreguotos vertinimo ataskaitos PAKui forma
17 priedas. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė
19 priedas. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbo organizavimo suvestinė
20 priedas. Pavyzdinės išankstinio planuojamų pirkimų dokumentų vertinimo ataskaitos
20 priedo 1 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (mažos vertės)
20 priedo 2 priedas. Perkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita (didelės vertės)
20 priedo 3 priedas. Neperkančiosios organizacijos pirkimų vertinimo ataskaita
21 priedas. Mokėjimo prašymų registro forma
22 priedas. Mokėjimo prašymo pirminio vertinimo klausimynas
24 priedas. Paklausimas dėl vertinamo mokėjimo prašymo
27 priedas. Savanoriškų darbų atlikimo tikrinimo klausimynas
Vietos projektų vertintojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
PAK darbo reglamentas
Vietos projektų atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija
Projektų atrankos komiteto nario balsavimo raštu dėl vietos projektų paraiškų anketa
PAK protokolo forma

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai