Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Sidabro ženklas VVG nariui
Naujienos

Balandžio 15 d. Pasaulinės kultūros dieną Leonardui Šablinskui, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės nariui, keletos kultūros nevyriausybinių organizacijų įkūrėjui, idėjų puoselėtojui ir kultūros iniciatyvų finansiniam rėmėjui, buvo įteiktas sidabro ženklas "Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai".

  Sidabro ženklo nominantai: (iš kairės) Leonardas Šablinskas, Aldona Žėkienė ir Violeta Aleknienė.

Skaityti daugiau

Valdybos sprendimas - visi gauti projektai vertingi
Naujienos, 2024-04-11

Balandžio 10 d. vykęs vietos veiklos grupės XVI kvietimo projektų atrankos komiteto posėdis patvirtino visus šiame kvietime gautus ir naudos/kokybės vertinimo etapą praėjusius projektus, tačiau ne visiems užtenka strategijoje turimų lėšų.

M. Ulevičienės foto. VVG PAK svarstė 6 XVI kvietimo projektus

Skaityti daugiau

Visuotinis VVG susirinkimas - balandžio 19 dieną
Naujienos, 2024-04-10

Visuotinis Rokiškio rajono vietos veiklos grupės susirinkimas šiemet vyks balandžio 19 dieną nuo 16 val. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio bibliotekos salėje.

Skaityti daugiau

Kriaunose dar daugiau istorinių žymenų

Kriaunų kaimo bendruomenė tęsia savo misiją įamžinti iškiliausius savo krašto žmones žymenimis. Birželio 22 d. rengiamos iškilmės, per kurias bus atidengtos atminimo lentos 1919-1920 m. laisvės kovų savanoriams ir 1940-1990 m. laisvės kovotojams.

Sukilimo paminklo sukaktis

Obelių muziejaus bendruomenė birželio 21 d. kviečia kartu paminėti Birželio sukilimo paminklo Obeliuose atstatymo 10 metų sukaktį. 

Bendruomenėms paskirstyta parama

Kaimo bendruomenes, teikusias projektus nacionalinei paramai, stipriai vėluodama pagaliau pasiekė informacija apie paskirstytas lėšas.

Iš viso kaimo bendruomenių projektams šiemet išskirstyta 1 220 440 Eur.  Sėkmingiausiai šiemet finansuoti projektai pagal pirmąją ir antrąją veiklas - kaimo bendruomenės materialinės bazės kūrimas ir stiprinimas; kaimo vietovės viešųjų erdvių, statinių, pritaikant juos kaimo gyventojų poreikiams, tvarkymas ir priežiūra, taip pat bendruomeninės veiklos skatinimas. Pagal šias sritis finansuoti visi teigiamai įvertinti projektai.

Stirpi konkurencija buvo dėl renginių veiklos srities. Šios srities projektai finanasuoti tik tie, kurie surinko 70 ir daugiau balų.

Plačiau apie paramą bendruomenėms skaitykite nma tinklalapyje (spausti čia).

Kriaunoms - 519

Liepos 13 d. Kriaunos kviečia į gimtadienį. 

Vienožinskio sodybai Damijonaitienės staklės ir patarimai

Rokiškio krašto garbės pilietė, juostų audėja, tituluočiausia menininkė Palmira Damijonaitienė savo stakles padovanojo J. Vienožinskio sodybai-muziejui (plačiau apie menininkės kraštietės apsisprendimą pasakoja savivaldybės tinklalapio naujienų skiltis - spausti čia).

Primename, kad žymaus kraštiečio dailininko, pedagogo Justino Vienožinskio muziejus (plačiau apie muziejų - spausti čia) yra įsikūręs jo sodyboje Audronių I k., Obelių sen. Muziejaus klojimo tvarkybą rėmė Rokiškio rajono VVG strategijos lėšomis. Sodybos-muziejaus įveiklinimu rūpinasi Justino Vienožinskio tėviškės bendrija ir artimieji. 

Problemos: vaikų pavėžėjimas, keliai, pastatai

Savivaldybė pasidalino informacija iš savivaldybės vadovų susitikimo su seniūnais. Kriaunos turi problemų su transportu, vežančiu vaikus į darželį, taip pat su buvusios mokyklos pastatu. Kamajų, Juodupės seniūnai pasiskundė varvančiais pastatų stogais. Daugelis seniūnojų turėjo iššūkį - snieguotą žiemą kelių valymą.  

Dabar laukia pavasariniai kelių greideriavimo darbai.

Plačiau apie seniūnijų keliamus klausimus savivaldybės tinklalapyje (spausti čia).

Onuškio bažnyčia turi mecenatą

Unikalaus paveldo išsaugojimui ir atnaujinimui Onuškio Šv. Mykolo arkangelo bažnyčiai Ilzenbergo dvaro savininkas, verslininkas Vaidas Barakauskas paskyrė 1,1 mln. eurų. Vyksta avarinės būklės bažnyčios atnaujinimo darbai.

Tai ką per darbus pavyko atskleisti menotyrininkai vadina lobiu. 

Daugiau apie tai savivaldybės tinklalapyje (spausti čia).

 

Prenumeruoti

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai