Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Apskrities VVG vadovų susitikimas Kupiškyje
Naujienos, 2021-08-16

Panevėžio apskrities rajonų vietos veiklos grupės rugpjūčio 16 d. susitiko Kupiškyje aptarti, kaip kaimyninių rajonų VVG sekasi įgyvendinti strategijas, kaip rengiamasi strategijų keitimui. Taip pat aptarti artėjančio VVG tinklo visuotinio susirinkimo klausimai.

Apskrities vietos veiklos grupių vadovai (iš kairės): Steponas Staškevičius (Biržų rajono VVG pirmininkas), Neringa Čemerienė (Kupiškio rajono VVG VPS administravimo vadovė), Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja (Panevėžio rajono VVG pirmininkė), Helena Simonaitienė (Pasvalio rajono VVG pirmininkė), Vaida Staškevičienė (Biržų rajono VVG finansininkė), Virginija Ridlauskienė (Biržų rajono VVG VPS administravimo vadovė), Milda Ulevičienė (Rokiškio rajono VVG pirmininkė). Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės foto.

Skaityti daugiau

Deleguojami nariai į naujos kadencijos valdybą
Naujienos, 2021-08-09

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė rengiasi visuotiniam rinkiminiam susirinkimui. Susirinkimas vyks rugpjūčio 21 d. Laibgaliuose. Susirinkimo darbotvarkėje du pagrindiniai klausimai - VPS strategijos pasiekimai ir papildomas finansinis krepšelis, bei naujos kadencijos valdybos suformavimas.

VVG sektoriuose vyksta susitikimai, kad pasitariant būtų išdeleguoti sektoriams tinkamiausi atstovai, dėl kurių susirinkimas balsuos.

Skaityti daugiau

Tradiciniai Kuc kuc Kamajai

Spalio 8-10 dienomis į Kamajus kviečia tradicinė "Kuc kuc Kamajuos" šventė. Šiemet Kamajai švenčia 480 m. sukaktį. 

Prisidėjimas prie mažųjų projektų

Rokiškio rajono savivaldybė iki rugsėjo 30 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas savivaldybės  Tikslinės paskirties lėšoms, skirtoms įvairių rajono organizacijų, gavusių  Europos ir kitų fondų finansavimą savo teiktiems projektams, kurių bendra vertė neviršija 15 tūkst. Eur, iš dalies finansuoti. Galimi pareiškėjai – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos, jos struktūriniai padaliniai, savivaldybės biudžetinės, viešosios įstaigos,  rajone registruotos ir veikiančios bendruomenės bei kitos nevyriausybinės organizacijos.

Daugiau informacijos (spausti čia).

2021-ieji - iškilių kraštiečių metai

Savanorių iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“

Savanoriai kviečiami burtis į tinklą „Padėsiu mokyti(s)“. Iniciatyva yra skirta padėti moksleiviams mokytis kontaktiniu, nuotoliniu ar mišriu būdu. Minimali savanorystės trukmė yra 2 mėnesiai ir bent 4 valandos per savaitę. Savanoriai mokiniams teikia individualią arba grupinę pagalbą: pamokų metu mokyklose ir po jų, atliekant namų darbų užduotis, bendraudami su mokiniais, palaikydami juos emociškai ar motyvuodami.
Savanoriauti  kviečiami asmenys, sulaukę 16 m. amžiaus. Kiekvienas, norintis tapti „Padėsiu mokyti(s)“ savanoriu, dalyvauja mokymuose, o baigusiems savanorystę – įteikiami pažymėjimai.

Savanorių registracija: http://bit.ly/PadėsiuMokytisAnketa

Aktuali informacija Facebook profilyje Padėsiu mokyti(s)

Nuo rugsėjo 13 d. mažiau galimybių be galimybių paso

Valstybės lygio ekstremalios situacijos nutarime nuo rugsėjo 13 d. įsigaliojo nauji ribojimai asmenims, neturintiems galimybių paso.

Pilnas nutarimas "Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo" su pakeitimais (spausti čia)

Rugilės Balčiūnaitės pieš.

XXII-asis vargonų festivalis

Rugpjūčio 1 - rugsėjo 30 d. Rokiškio krašte tarptautinis vargonų muzikos festivalis.

Visa festivalio programa ir koncertų anotacijos Rokiškio kultūros centro tinklalapyje (spausti čia).

2021-ieji - iškilių kraštiečių metai

Prenumeruoti

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai